Sammen for et bedre finansieringssystem

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Utdanningsforbundet Steinkjer følger med på debattinnleggene i media fra eiere, ansatte og foreldre til barn i de private barnehagene i Steinkjer kommune. Vi skjønner fortvilelsen til barnehageeiere som står i fare for å måtte legge ned barnehagen og de konsekvensene det får for ansatte, barn, og foreldre.

Det er imidlertid viktig at man løfter blikket litt og holder debatten på det nivået der den hører hjemme. Derfor blir vi glade når vi leser Trønderavisa 25.11.20, der styrer ved Haugtussa barnehage Gunn Sofie Ystgaard så tydelig sier at trykket må rettes mot sentrale myndigheter, og at dette ikke er en kamp om midler mellom kommunale og private barnehager.

Driftstilskuddet til private barnehager beregnes ut fra hvor mye kommunen bruker på sine egne barnehager. Det betyr at det også er knappe ressurser i de kommunale barnehagene. Man kan si at kommunen driver kostnadseffektivt, eller man kan si at kommunen ikke prioriterer å bruke mer enn et absolutt minimum av ressurser på barnehagedrift. Nå går dette ut over barnehagetilbudet til barna i Steinkjer, og kommunen som barnehagemyndighet må legge en strategi for håndtering av denne situasjonen.

Lovregulering og forutsigbar finansiering må ligge til grunn for alle barnehager for at man skal kunne legge til rette for et likeverdig tilbud. Kvalitetskrav skal gjelde for alle barnehager uavhengig av eierskap, derfor må barnehagene sikres forutsigbarhet.

Utdanningsforbundet mener at finansieringen av barnehagene må ha som mål å sikre likeverdig og høy kvalitet i barnehagetilbudet for alle barn. Alle barnehager må gis rammevilkår som legger til rette for å drive etter intensjonene i barnehageloven, gi et godt oppvekst- og læringsmiljø for barna, kontinuerlig kvalitetsutvikling og kompetanseutvikling og gode arbeidsvilkår for de ansatte.

Den krevende økonomiske situasjonen i kommunesektoren generelt og barnehagesektoren spesielt svekker muligheten for å gi gode barnehagetilbud til alle barn, sier styreleder i KS, Bjørn Arild Gram til barnehage.no 28.10.20. Dette er KS, PBL og Utdanningsforbundet enige om. Vi må alle bruke våre kanaler for å si ifra om dette.

Anne Lindboe, administrerende direktør i Private barnehagers landsforbund (PBL), sier i et innlegg publisert på trønderdebatt.no 23.11.20, at Steinkjer kommune ikke gjør noe som er i strid med regelverket. Da er det vel regelverket det er noe feil med? Vi må løfte debatten dit den hører hjemme, og jobbe for et offentlig finansieringssystem som sikrer at lovbestemmelsen om likebehandling av kommunale og private barnehager oppfylles.

Send debattinnlegg her «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken