Dette er ganske enkelt helt uaktuelt for Verdal Arbeiderparti. Sammenslåingsdebatten la vi død i Verdal med en folkeavstemning der 71,3 % sa klart nei til å slå Verdal sammen med Levanger. Jeg er glad ordføreren i Verdal også mener dette nå, selv om Verdal Senterparti var positive til sammenslåing i 2016.

Av den offentlige debatten ser jeg at mange mener dette var en feil. De samme unnlater imidlertid å vise til et eneste tall eller et eneste eksempel som begrunner dette synet.

Jeg mener dette synet mangler grunnlag i fakta. De som tror at kommuneøkonomien blir bedre av å legge sammenslåingskostnader oppå toppen av de kostnadsutfordringene som man allerede har i kommunen er jeg uenig med.

Hvis man ikke har tenkt å sentralisere tjenester på tvers av kommunegrensene da. Det opplever jeg imidlertid ikke noe folkekrav om. Tvert imot tror jeg vi har mer enn nok hver for oss med å motvirke de statlige sentraliseringsmekanismene vi allerede slåss med hver for oss i våre egne kommuner.

Innlegget ble først publisert på Arild Pedersens Facebook-side.