Gå til sidens hovedinnhold

Samordningsfellen: Jeg synes det er synes det er nedverdigende.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Åpent brev til Arbeiderpartiet.

Jeg har i flere mailer til Arbeiderpartiet påpekt urettferdigheten av samordningsfellen hvor arbeiderpartiet benekter at det er en felle i det hele tatt og høyre sier at det er en tilsiktet urett. For å illustrere hva dette bunner ut i kan jeg sette opp følgende:

Alle er enig i at ved fylte 67 år kan en gå av med alderspensjon og få 66 prosent av sluttlønna i pensjon hvis en har full opptjening. En person går av ved 67 år og får da ca. 50 prosent fra folketrygden og ca. 16 prosent fra pensjonskassen.

Han tar ut Folketrygd ved 67 år men fortsetter å arbeide. Etter pensjonsreformen i 2011 får man en pensjonsbeholdning slik at hvis man tar ut pensjon tidlig blir årlig pensjon fra folketrygden mindre enn hvis en tar ut pensjon på ett senere tidspunkt. Dette er innlysende da det blir flere år å ta ut folketrygd hvis en starter tidlig enn hvis man venter. Uansett bruker man av sin egen pensjonsbeholdning fra folketrygden.

Når han fortsetter å arbeide får han ingen ting fra pensjonskassen før han slutter i arbeid. Dette er samfunnsnyttig og personen følger bare arbeidslinjen å står lenger i arbeid. I og med at han har både lønn og pensjon betaler han inn større andel av sin inntekt i skatt noe som kommer staten til gode. I tillegg blir han fremdeles trukket 2 prosent av brutto lønn til pensjonskassen.

Hvis han hadde sluttet i arbeid ved 67 år ville pensjonskassen måtte betale ut ca. 16 prosent i pensjon til vedkommende. Når han ikke sluttet i arbeid har ikke pensjonskassen disse utgiftene men inntekt i de årene personen arbeider etter 67 år. Samfunnsnyttig? Ja. Men hva skjer så?

Jo, dess lenger han arbeider, jo mindre og mindre får han i pensjon fra pensjonskassen måned for måned, år for år, til han en gang mellom 72 og 73 år mister hele pensjonen fra SPK/KLP. Det betyr at alt han har betalt inn til pensjonskassen er tapt og han sitter igjen med 50 prosent pensjon fra folketrygden.

Dette gjelder spesielt pensjonister som er født mellom 1944 og 1952. De som er født mellom 1953 og 1962 vil aldri tape hele pensjonen fra pensjonskassen og rammes derfor mildere. Personer som er født etter 1963 får større og større pensjon etter hvor lenge de arbeider etter fylte 67 år.

Hvis denne personen hadde betalt inn 2 prosent av lønna si til en privat pensjonsordning i hele sitt liv og slutter i arbeidet mellom 72 og 73 år, da kunne ikke denne pensjonskassen si at han ikke får noen pensjon fra dem da han har tatt ut pensjon fra folketrygden ved 67 år. Da ville det blitt ramaskrik. Men staten kan gjøre det.

Arbeiderpartiet var med på å lage denne uretten som går utover helt vanlige mennesker, men her skal det ikke tas menneskelige hensyn. Prinsippene teller mest, selv om det er kun en bestemt gruppe pensjonister dette går utover. De aller fleste som har gått i denne fellen hadde full opptjening da pensjonsreformen trådde i kraft. Hvem kunne ane konsekvensene av pensjonsreformen når det ikke ble gitt informasjon om dette?

Konsekvensene av samordningsfellen (jeg kaller en spade for spade selv om ikke Arbeiderpartiet er enig) ble ikke oppdaget før 2017/2018 og da tok Senterpartiet tak i saken sammen med Pensjonistforbundet. Som kjent har Arbeiderpartiet stemt nei til to representantforslag fra Sp om oppheving av pensjonsfellen.

Det er flere varianter om hvordan samordningsfellen virker. Hvis man bl. annet venter med å ta ut pensjon fra folketrygden til etter 70 år vil en få større pensjon fra folketrygden og kan da komme over 66 prosent av lønnen på sluttidspunktet. Det er logisk, da det er færre år å dele pensjonsbeholdningen på. Dette gjelder også personer som arbeider i privat sektor. Det blir da feil at en som arbeider i det offentlige skal tape pensjonen fra pensjonskassen. Det blir jo som en ekstra skatt på 2 prosent som ikke andre har, og da fremdeles i aldersgruppen 1944-1952.

Arbeiderpartiet er nå på full fart inn i regjering. Både Sp og SV pluss Rødt gikk inn for å oppheve samordningsfellen. Jeg er snart 77 år og synes det er nedverdigende at jeg må be på mine knær om at Arbeiderpartiet støtter nevnte partier for at jeg og mange andre skal få vår ærlige opptjente pensjon, slik at de siste leveårene kan bli litt bedre.

Et av verdens rikeste land har ikke råd til å betale ut rett pensjon til sine eldste pensjonister. Uverdig!

Kommentarer til denne saken