I kjølvannet av saken Steinkjer 2025 kan vi lese at skolene skal bestå, men lokalsamfunnene skal bidra til effektiv drift av kommunale skoler ved hjelp av samskaping. Samskaping er et moteord i offentlig sektor, men et godt samarbeid mellom det offentlige, sivilsamfunnet og private aktører kommer ikke av seg selv.

Vi har en fantastisk frivillighet i Steinkjer. Folk i hele kommunen bidrar enormt, både for barn, unge og for eldre. Folk stiller opp som trenere, aktivitetsvenner, støttekontakt, merker stier og driver historielag, teaterlag og korps. Frivillige i hele kommunen bidrar til stor verdiskaping, til bolyst og attraktivitet. Høyre vil slippe alle gode krefter til for å gi gode tilbud til Steinkjerbyggen.

Hvordan legger så den politiske ledelsen i kommunen egentlig til rette for samskaping for å løse de store utfordringene vår kommune står overfor? For at foreldre og barn skal ha valgmuligheter, for at personer med demens skal få aktiviteter og en meningsfull hverdag, for at gründerne i Steinkjer skal få solgt sine varer og tjenester? Vi har også bedrifter som kan bidra til samskaping. Hvordan er samarbeidet med slike?

Betania Sparbu gir veldig gode sykehjemstjenester til beboerne, med et godt arbeidsmiljø, god rekruttering og lavt sykefravær. De kan tilby korttids- eller langtids sykehjemsplasser på kort varsel til eldre fra Steinkjer som står i lange køer. De kan gi plass til utskrivningsklare pasienter som unødvendig tar opp plass på Sykehuset Levanger og Namsos. Høyre vil kjøpe flere plasser på Betania i stedet for å betale dobbelt pris til sykehusene, det har vi foreslått mange ganger! Høyre vil også beholde sykehjemsplasser på Betania i fremtiden. Senterpartiet med støttespillere sier nei. Kommunen vil faktisk avvikle alle plassene de kjøper på Betania for å sentralisere all sykehjemsdrift, i nybygg. Selv om Betania har nyoppussede rom som står ledige. Samskaping? Bærekraftig? Desentralisering?

De private barnehagene i Steinkjer driver gode barnehager i alle deler av kommunen vår. Familiene er fornøyde og det skapes arbeidsplasser i grender og sentrum. Barnehagene gir barn og familier et mangfold av pedagogikk og interesser. Det synes Høyre er bra, vi vil fortsatt ha et mangfold av private barnehager. Senterpartiet og co. ville heller bygge store kommunale barnehager, og kuttet tilskuddet til private barnehager. Nå er det så lite tilskudd til de små barnehagene i grendene at flere ikke greier å drive lenger. Samskaping? Desentralisering?

Steinkjer har gründere og sosiale entreprenører. En av dem er Heidi Wang i firmaet Noen, som vil bidra til at personer med demens får aktivitet og mening i hverdagen sin. Hennes firma har avtaler med mange kommuner i Norge, særlig mange på Vestlandet. Noen driver inkluderende arbeidsliv i praksis, ved å ansette og kvalifisere folk som ikke har full arbeidsevne. Slike sosiale entreprenører gir dobbel samfunnsgevinst. Også i Steinkjer er det ensomme eldre og personer med demens som ikke får et tilrettelagt aktivitetstilbud, men kommunen har ikke avtale med Noen.

Steinkjer-gründeren Regine Nagelhus lager læringsverktøyet iMal som hjelper barn å lære å lese. I Steinkjer er det dessverre altfor mange barn som ikke lærer å lese godt nok, det ser vi tydelig på nasjonale prøver. I dag brukes iMal på over 500 skoler i Norge. Dessverre er det bare sporadisk i bruk i Steinkjer. Høyre vil at Steinkjer kommune skal bruke sin innkjøpsmakt til å kjøpe slike gode tjenester lokalt, fra gründere som Heidi og Regine. Så langt har Sp-ledede Steinkjer sagt nei. Samskaping?

I 18 år har vi hatt en friskole i Steinkjer som gir et flott tilbud til 112 elever, etter Montessori-pedagogikken. Elevene kommer fra hele kommunen, og også fra nabokommuner. Høyre synes det er veldig bra at vi har gründere som startet skole, bidrar til mangfold for elevene og arbeidsplasser i Steinkjer. Det ser ut til å falle Senterpartiets gruppeleder tungt for brystet at en del familier fra bygdene velger Montessori-skole. Han truet omtrent med å gi ogndalinger som velger noe annet enn kommunal skole skylden for mulig skolenedleggelse. Tolerant? Respektfullt? Samskaping?

Frem til 2020 var Steinkjer Jeger- og Fiskerforening med i styret for forvaltningen av Steinkjerelva. Helt siden 1964 gjorde de en formidabel jobb, blant annet ved å tilrettelegge for at alle kunne få tilgang til fiskeplassene og stien langs elva. Da det var valg av nytt styre i 2020 støttet Høyre Rødt sitt forslag om å la SJFF fortsette i styret. Senterpartiet sa nei, og tok plassen selv. Nå gror fiskeplassene langs elva igjen, kommunen forvalter ikke området slik som SJFF gjorde den gang de ble verdsatt. Samskaping?

Steinkjer har mange private eiendomsutviklere, som blant annet leier ut kontorlokaler til bedrifter. Det kommunalt eide Steinkjerbygg KF har gått i skarp konkurranse med de lokale bedriftene ved å bygge ut overkapasitet av nye kontorlokaler, for eksempel i O2-bygget. Firmaet, som har kommunale lånevilkår, utkonkurrerer lokalt næringsliv. Samskaping?

Det kan virke som at Senterpartiet bare ønsker samskaping når det passer for dem, på deres premisser. Det er imidlertid ikke det som er samskaping. Samskaping skjer i likeverdige, samarbeidende partnerskap der ulike aktører finner løsninger sammen. Det er på tide med utskifting av politisk ledelse på Rådhuset, så vi kan komme bort fra kommunale monopol og konkurransevridning. Så vi kan skape et Steinkjer der de som vil bidra til å løse utfordringene får slippe til, til det beste for innbyggerne.