De siste ukene på Stortinget har vi debattert matsikkerhet som er et svært viktig tema. Høyre er opptatt av å trygge befolkningen i kriser og krig, noe vi jobber kontinuerlig med.

Vi så nå under korona-pandemien at vi har en sterk matproduksjonskjede som evnet å levere mat til det norske folket. Produksjonen økte, noe som også har gitt utslag på bunnlinja til bonden. Det viktigste vi gjør for matsikkerheten er å bygge opp under den kontinuerlige produksjonen.

Vi har styrket kanaliseringspolitikken ved å bidra til å god kornøknomi og vi har økt tilskuddene for lagring av såkorn og lagring av matkorn på gårdene. I debatten har Nils Kristen Sandtrøen fra Ap argumentert som om vi ikke lagrer korn i Norge. Regjeringen har til enhver tid oversikt på matkornlagrene på norske møller og hos innkjøpere. Beholdningen varier, men i årsskiftet 2018/2019 hadde vi korn på lager tilsvarende 37% av det årlige forbruket.

Sandtrøen synes også å ha glemt at vi har nær 100% dekning på befolkningens energibehov slik vi spiser i «fredstid» dersom vi regner med fisken vi eksporterer. I en alvorlig krisesituasjon hvor vi blir forhindret fra å nyttegjøre oss av import vil vi greie oss, men kostholdet må legges om. Det blir mer fisk, kål og kålrot...

Vi vil også kunne legge om produksjonen slik at vi produserer mer proteinrike vekster og vi vil kunne spise mye av kornet som i dag går til fôrproduksjon. Sandtrøen snakker om beredskap uten å nevne disse momentene.

Det er også sannsynlig at vi i en ekstremsituasjon vil måtte greie oss på mindre energi enn i dag. Vi snakker nå om en situasjon der vi har ett for øyet: Å overleve. Å planlegge for at vi skal kunne spise akkurat det samme som i dag, slik Sandtrøen ønsker, blir både uhensiktsmessig og svært dyrt. Disse pengene vil vil heller bruke på å styrke den kontinuerlige produksjonen.

Når da Sandtrøen hevder han vil lagre korn tilsvarende den kaloribruken vi ligger på i «fredstid» blir dette urealistisk symbolpolitikk.

Sandtrøen ynder å sammenlikne oss med Finland og mener at vi bør bunkre opp på samme måte som dem. Han glemmer fullstendig at Norge med sin kystlinje er i en helt spesiell gunstig situasjon når det gjelder å sikre befolkningen mat. Vi må planlegge vår beredskap ut fra hva som er hensiktsmessig for oss, og det gjør vi.

Befolkningen skal være helt trygge på at regjeringen jobber kontinuerlig med å trygge befolkningen mat, verdens kornlagre overvåkes og vi har økt produksjonen og styrket den norske bonden. Sandtrøen må slutte å skape unødvendig frykt i befolkningen om at ting ikke er på stell.

Guro Angell Gimse, stortingsrepresentant og landbrukspolitisk talsperson for Høyre