Hvordan skal vi bekjempe fattigdom og sosial ulikhet i Trøndelag og i Norge?

Hvordan skal vi sikre at alle har (råd til) et trygt sted å bo, og trygge oppvekstvilkår for barn?

Og etter halvannet års pandemi og stengte dører: Hvordan skal vi nå stille opp for alle som sliter med isolasjon, psykisk helse eller med rusproblemer?

I samarbeid med Kirkens Bymisjon, som i år markerer 30 års tilstedeværelse i Trondheim, setter Trønderdebatt fattigdom og utenforskap på dagsorden i Vår Frue kirke.

Ni partier stiller med sine topper, og du kan se debatten direkte her, tirsdag 7. september kl. 20:00.

Disse politikerne stiller: Hege Bae Nyholt (Rødt), Ola Borten Moe (Sp), Sivert Bjørnstad (Frp), Jon Gunnes (V), Guro Angell Gimse (H), Lars Haltbrekken (SV), Eva Kristin Hansen (Ap), Ask Ibsen Lindal (MDG) og Øyvind Håbrekke (MDG).

Debattleder: Snorre Valen, redaktør i Trønderdebatt