Det å bygge opp et tyngdepunkt nord i Trøndelag kan virke som en buffer mot fraflytting fra større deler av fylket. Det å bruke offentlige midler skal bidra til ringvirkninger, det er da vi er en samfunnsutvikler

Samtidig vil det øke attraksjonskrafta til fylkeskommunen, og gjøre oss til en mer attraktiv arbeidsgiver. Steinkjer må være så attraktive at de tiltrekker seg internasjonale forskere til InnoCamp. Vi kjenner sentraliseringskrafta i samfunnet, og uten å bygge slike buffere vil alt gravitere til Oslo, Trondheim eller europeiske storsteder. Med et nytt fylkeshus kan vi sikre at administrasjonen ikke havner i Trondheim på sikt.

Her er innlegget jeg holdt om saken i sist fylkesutvalgsmøte: