Jeg er del av mindretallet i NFFs Qatar-utvalg som anbefaler fotballtinget å gå inn for norsk boikott av VM2022, dersom sluttspillet er i Qatar.

Gjennom utvalgsarbeidet har det blitt klart at det ikke er gjennomført gode nok endringer verken i Qatar eller i FIFA til at det er moralsk forsvarlig å delta i VM-sluttspillet i 2022 dersom det foregår i Qatar. Det er heller ingenting som tilsier at Qatar vil greie, eller er villige til, å gjennomføre store nok endringer i tiden frem mot mesterskapet.

En norsk boikott er riktig fordi det viser at Norge ikke godtar at fotballen blir brukt til å legitimere systematiske og grove brudd på menneskerettighetene, brudd på fotballens verdier og å renvaske diktaturer.

Her er mine seks viktigste grunner til å gå inn for en boikott:

  1. Fotball-VM i Qatar er så langt det verste eksempelet på hvor langt fotballen har beveget seg fra sin opprinnelige idé og de verdiene fotballen skal kjennetegnes av.
  2. Qatar skulle aldri vært tildelt VM. Det er hele utvalget enige om. Og det er det mange grunner til. En sentral grunn kan du jo lese her.
  3. Med arbeidet i utvalget har det blitt enda tydeligere for meg at verken norsk eller internasjonal fotball har tatt noe ansvar for denne situasjonen. Hvordan skal vi klare å utfordre pengemakten i fotballen hvis vi aldri vil trekke opp en grense?
  4. Dette er et problem fotballen selv har skapt, og det er fotballen sitt ansvar å rydde opp. Det gjelder både FIFA og Norges Fotballforbund.
  5. En boikott er det mest kraftfulle virkemidlet norsk fotball har og vil få stor internasjonal oppmerksomhet. Det vil være med på å sette en ny standard for hva fotballen kan akseptere i fremtidige mesterskap.
  6. Norsk fotball har et selvstendig ansvar for å gjøre det som er rett. Jeg mener det må settes en grense for hva vi kan delta i, og at den grensen må gå lenge før Qatar.

En boikott er det mest kraftfulle virkemidlet norsk fotball har og vil få stor internasjonal oppmerksomhet. Det vil være med på å sette en ny standard for hva fotballen kan akseptere i fremtidige mesterskap.

Det er dypt forstemmende, og dessverre illustrerende, at en migrantarbeider i Qatar som nettopp blogger om hva som skjer der, forsvant samtidig som vi satt i innspurten av utvalgsarbeidet. Amnesty har etterlyst ham. Om du vil engasjere deg i kampen for verdens gøyeste idrett og mot sportsvasking av diktatur, kan du begynne her.

Politisk redaktør i Nidaros Snorre Valen kjenner Gina Barstad, og satt med henne i SVs stortingsgruppe i perioden 2009-2012. -red.