Serie: Ordførerne i Trøndelag

Snart er det ett år igjen til kommunevalget, og denne sommeren ber Trønderdebatt hver ordfører i Trøndelag om en statusoppdatering fra sin kommune. Hva er de viktige sakene? Hva rører seg? Og hva skjer framover?

Det skjer veldig mye spennende i Selbu for tiden. Vi er snart i mål med tidenes investeringsløft i kommunal regi, et løft som innbefatter nye omsorgsboliger for personer med særskilte behov, nytt sykehjem med over 40 rom, ombygging av det gamle sykehjemmet til leiligheter med heldøgns omsorg, samt ikke minst en splitter ny ungdomsskole med kultursal, svømmebasseng og et fantastisk utendørs aktivitetsområde.

Det er også satset veldig mye aktivitetsbaserte attraksjoner de siste årene, dette først og fremst billedliggjort gjennom Selbustien og aktivitetsparken på Årsøya, som har blitt mål for både fastboende og tilreisende fra hele Trøndelag.

For øvrig blomstrer næringslivet, der flere bedrifter de siste to årene har økt antall ansatte med et flere titalls personer. Handelsnæringen er også i kraftig utvikling, med flere nyetableringer og enda flere i vente.

Noe av det viktigste som har skjedd i Selbu de siste årene er etableringen av flere utbyggingsselskap, flere av disse også lokaleid, og med de planene disse selskapene nå presenterer vil disse de kommende årene stå for investeringer i størrelsesorden opp mot en milliard kroner. Dette vil skje på både næringsareal, næringsbygg, boliger og leilighetsbygg, hytteområder, og samlet gi en unik mulighet for ytterligere vekst på flere områder i årene som kommer.

Med dette som bakteppe går ordføreren inn i sommerferien med en rimelig god følelse og senkende skuldre, og når det gjelder utfordringer er det en ordførers privilegium å ikke legge seg disse for tungt på minnet!

Les rapportene fra ordførerne i Trøndelag