De siste månedene har norske forbrukere stått i en strømkrise, der astronomisk høye strømpriser har flådd forbrukerne. Nå ser man at prisene på drivstoff øker. Mens man enkelte steder ser literpris opp mot 25 kr, spår flere eksperter at prisen vil øke opp til 30 kr/l før den stabiliserer seg. Selv om det er forhold utenfor Norges makt som forårsaker høye drivstoffpriser, betyr ikke det at regjeringen ikke kan gjøre noe for å motvirke høye priser. Det må iverksettes tiltak raskt!

Regjeringens passivitet under strømkrisen har vært påfallende. Ja, regjeringen har lagt frem en strømpakke, men denne pakken kan oppsummeres med «for lite, for sent». Drivstoffkrisen vi nå står overfor er en konsekvens av Russlands invasjon av Ukraina. Det er lite norske myndigheter kan gjøre med en gal diktators invasjon av et fritt og selvstendig land. Det er likevel flere ting norske myndigheter kan gjøre for å redusere drivstoffkrisens negative påvirkning på norske bilister.

Det aller beste tiltaket er å redusere avgiftene på drivstoff, og dermed regulere drivstoffprisen på denne måten. Sekundært kan man redusere andre avgifter som rammer bilistene, men dette gjør ikke noe med drivstoffprisen. Felles for både strømkrisen og drivstoffkrisen er at staten tjener seg søkkrik på forbrukernes bekostning. Dette er dumt, da det i det lange løpet går utover de svakeste i samfunnet – lavinntektsfamilier, og spesielt barna.

Alle bruker strøm. Strøm brukes til oppvarming, belysning, varmt vann, lade enheter, holde mat holdbar, vaske klær etc. Det er håpløst å forvente at en familie kan holde forbruket til et minimum, all den tid et minimumsnivå fremdeles gir enorme utslag på strømregningen. Det samme gjelder bilen. Med mindre man bor i storbyen med godt utbygd kollektivtilbud, er folk flest avhengig av bilen for å få hverdagen til å gå rundt. Derfor går det utover vanlige folk når man nå ser at drivstoffprisene øker kraftig.

Vi har også en transportnæring i Norge som lider av høye drivstoffprisen. Denne næringen utgjør ryggmargen i det norske samfunnet. Det er disse som sørger for at pakken din kommer frem i tide. Det er disse som sørger for at butikkene får fylt opp hyllene med varer. Det er utrolig viktig at man legger til rette for at transportnæringen kan fortsette å holde hjulene i gang.

Regjeringen må handle, og de må handle nå. Mens man under strømkrisen hadde en energiminister som gjemte seg under hele krisen, håper jeg regjeringen er mer frampå i denne saken. Norske forbrukere skal ikke være statens melkeku. Avgiftene må ned – nå!