Når Senterpartiet presenterer sine tolv viktigste tiltak for å «redde lokalsamfunn i hele Norge» er det knapt et halvt punkt som går på å styrke næringslivet. Man kan vel bare snakke for seg selv, men når jeg skal flytte hjem til mitt lokalsamfunn er det ikke avstanden til nærmeste passkontor som vil være avgjørende.

Det verste distriktspolitiske utfallet fra de kommende regjeringsforhandlingene er at Senterpartiet slår seg på brystet for å ha oppløst Viken, samtidig som at de går med på SVs drastiske skatteøkninger. Katastrofen er komplett om disse to får viljen sin og tar Norge ut av EØS-avtalen. Man må vel ikke være rakettforsker for å se at arbeidsplassene i distriktene ikke akkurat kommer til å blomstre om man fjerner tilgangen til dets viktigste marked.

Her vil nok noen være uenige med meg, men jeg tror ikke livet på bøgda vil virke mer appellerende for folk flest om målet hele veien skal være status quo. Det er viktig å flytte ut statlige arbeidsplasser, men om tanken er at god distriktspolitikk er at alle som bor utenfor Oslo skal jobbe i offentlig sektor, ja da har vi bomma totalt.

Distriktspolitikk handler både om at det skal være enkelt å drive den lokale caféen, og at man skal kunne drive en grensesprengende innovasjonsbedrift fra distriktet. Venstre har sikret mange viktige tiltak som gjør det lettere å satse som gründer og skape arbeidsplasser for flere enn seg selv. Disse kan nå falle i bytte mot lavere dieselpriser.

Gründerne er vårt viktigste virkemiddel både i klimapolitikken og i distriktspolitikken. Vi har noen rimelig ambisiøse klimamål vi skal nå, og dette fører med seg enorme muligheter!

Trøndelag har alle forutsetninger til å komme styrket ut av det grønne skiftet, med bedre luft, en levelig klode og ikke minst et yrende næringsliv. Men det skjer ikke av seg selv. Når man leser om klimaopprør, klimastreik, klimaskam og hva verre er, kan en fort glemme at løsningen på alt dette skal skapes i distrikts-Norge. Her snakker vi hydrogendrevne båter, biogassanlegg og batterifabrikker som virkelig leder an på veien mot nullutslippssamfunnet. Nevnte jeg at nettopp dette er distriktspolitikk?

Etter at Venstre kom i regjering har vi kuttet i utslippene hvert år, uten at det har stoppet utviklingen. Her i Trøndelag gir nå Enova 17 ganger så mye penger til grønn omstilling som da de rødgrønne styrte sist. Dette er kroneksempelet på hvordan staten kan støtte utviklingen ved å spille på lag med næringslivet. Slik sikrer vi en grønn omstilling, flere arbeidsplasser og et levende distrikt.

Om vi skal få tilbake optimismen i distriktene trengs det mer enn å flytte på et par fylkesgrenser. Vi trenger nytenking og satsning, både fra staten og fra næringslivet. Slik sikrer vi et innovativt, sterkt og spennende distrikt som tiltrekker seg ungdom. Ingen vil flytte tilbake til et gamlehjem, samme hvor mange lennsmenn det er der. Derfor heier Venstre på kunnskap. Derfor heier Venstre på gründerne. Derfor heier Venstre på distriktene.