Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet jukser med sannheten

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiets Jenny Klinge tar stadig vekk nye knepp i retning trumpistisk debattstil. Det fine med Norge har vært at vi stort sett har hatt en politisk debatt med respekt for hverandre. En norsk kvalitet er at vi stoler på at folk, selv om vi er uenige med dem. Jenny Klinge holder ikke på god norsk debattkultur. Nå beskylder hun regjeringspartiene for å lyve bevisst om domstolreformen.

Klinge reiser land og strand rundt og beskylder regjeringspartiene for å legge ned mange domstoler, fjerne arbeidsplasser fra distriktene og øke sentraliseringen. Bakgrunnen er domstolsreformen som nå behandles i Stortinget.

Hva er det regjeringen foreslår? Rettskretsene skal bli større. Det betyr at det for eksempel i Møre og Romsdal blir en rettskrets i stedet for fire. Altså en tingrett. Men det skal fortsatt være domstoler som i dag i Ålesund, Molde, Volda og Kristiansund. Det skal være dommere og administrativt personell på alle stedene. Forskjellen er at det blir en sorenskriver i stedet for fire. Men sorenskriveren skal være likestilt sorenskriver for alle fire stedene. De tre andre domstolene blir ikke “avdelingskontorer” for den ene. At det blir tre færre sorenskrivere betyr null og niks for borgernes praktiske forhold til domstolen.

Les også

Politikk i domstolforvaltninga

Slik blir det i resten av landet også. Alle stedene der det i dag er domstol blir det fortsatt domstoler. Og Stortinget kommer til å bestemme at arbeidsplassene der består som i dag. Stortinget kommer også til å bestemme at ingen av stedene der det i dag er domstoler vil de legges ned uten en beslutning i Stortinget. Når det gjelder Møre og Romsdal for eksempel: Hvis det ikke lenger skal være domstol på ett av de fire stedene må det bestemmes av Stortinget, og ikke av Møre og Romsdal tingrett eller Domstoladministrasjonen. Også i dag er det slik at det er Stortinget som bestemmer domstolsstrukturen. Dette blir altså som før.

Mange små domstoler på små steder har for lite å gjøre. Mange større domstoler er overarbeidet. I domstoler med få dommere har man lite spesialistkompetanse, i en stadig mer komplisert verden som nettopp krever spesialkompetanse. Å samle for eksempel de fire domstolene i Møre og Romsdal til en tingrett er å gjøre fire administrative enheter til en administrativ enhet, men beholde de fire domstolene. Dette gjør det lettere å fordele dommeroppgavene mellom de fire stedene, og styrke det faglige samarbeidet. Dette handler om rettssikkerhet. Dommerne må være så faglig sterke som mulig. Og sakene må behandles så raskt som mulig. Dommerne skal høre til på et av stedene med domstol, men kunne være mer fleksibel til å ta oppdrag på et av de andre stedene. Men det blir ikke «omreisende dommere».

I og med at det fortsatt blir domstol alle steder hvor det i dag er domstol, forblir også kompetansearbeidsplasser der. For eksempel advokater.

I tillegg kommer Regjeringen med den største utvidelsen av dommerkorpset i Norge noen gang. I statsbudsjettet foreslås det førti nye dommere. Senterpartiet har aldri vært i nærheten av å ordne en slik domstolstyrking. Dermed blir overarbeidede domstoler i stand til å behandle sakene raskere. Rettssikkerheten øker.

Les også

Faglig sterke og effektive domstoler 

De fleste av oss er i en domstol en gang i livet, eller aldri. Fortsatt blir det en domstol tilgjengelig for nesten hele Norges befolkning på ca. to timers reisetid. Det blir ingen endring.

Alle steder hvor det i dag er domstol blir det domstol.

Hva er det Jenny Klinge bråker for da? Jo, at det ikke lenger heter Molde tingrett, Ålesund tingrett, Nordmøre tingrett og Søre Sunnmøre tingrett. Heretter heter det Møre og Romsdal tingrett. Og så bråker hun for at det blir en sorenskriver og ikke fire. ( og de andre sorenskriverne fyrer opp under. Uten at det blir mer substans av den grunn. Slik er det med også noen andre sorenskrivere rundt om i landet, som nå allierer seg med ordførere mot endring).

Jeg bruker Møre og Romsdal som eksempel, fordi det er Klinges hjemfylke. Men det jeg skriver gjelder for alle fylker.

Senterpartiet jukser med sannheten for å få den til å passe inn i partiets bilde av sentralisering. I domstolsaken har de gjort det i hele år. Men når sola kommer sprekker trollet.

Les også

Blir domstolene slått Tønder og sammen?

Kommentarer til denne saken