Nylig ble det kjent at det er ytterligere forsinkelser i arbeidet med å sikre et bedre rutetilbud på Trønderbanen, og det er lett å slutte seg til de som er skuffet over manglende framdrift i arbeidet med å bedre rutetilbudet.

Venstres stortingsrepresentant André Skjelstad hevder i Trønder-Avisa 16. november at dersom Venstre hadde fortsatt i regjering så hadde de «helt sikkert» tatt penger fra Østlandet for å gi til Trønderbanen. Dette er en underlig uttalelse fra en representant for et parti som har sittet i regjering de siste tre årene og åpenbart ikke har gjort noe som helst for å prioritere Trønderbanen. Hverken forsinkelser eller økte kostnader er noe som har dukket opp de siste fire ukene etter at Venstre gikk ut av regjering.

Ettersom velgerne valgte bort Venstre ved høstens valg så er det ikke så interessant hva Skjelstad sier nå. Men det er interessant å se hvordan Venstre sammen med sine regjeringspartnere har prioritert de siste åtte årene, når de har hatt hånda på rattet og mulighet til å bestemme hvor i landet pengene skal brukes.

En ting kan vi si sikkert, Venstre og André Skjelstad har ikke prioritert Trønderbanen. Tvert imot. Senest i januar i år fikk vi se hvordan Venstre prioriterte da de satt med ansvaret. Da ble det kjent at enkelte utbyggingsprosjekter i jernbanesektoren hadde blitt rammet av store kostnadsoverskridelser, og at dette ville få konsekvenser for gjennomføringen av andre prosjekter. Da var ikke regjeringen til Skjelstad i tvil, dette måtte få konsekvenser for Trønderbanen og innebar ytterligere forsinkelser i arbeidet med å bedre rutetilbudet på strekningen. Politikk er prioriteringer, og når Venstre og André Skjelstad hadde sjansen, så valgte de bort Trønderbanen.

Senterpartiet kan ikke ta ansvar for den forrige regjeringens manglende satsing på Trønderbanen, og kan heller ikke svare for hvorfor målsettingene ikke har latt seg gjennomføre basert på de siste årenes planlegging. Men byvekstavtalen for Trondheimsområdet er helt tydelig på at målet er realisering av to tog i timen på strekningen Melhus – Steinkjer innen 2024.

Vår oppfordring er at prosjektet må endevendes for å komme i gang. Derfor må avtalepartene sette seg ned og finne ut hvordan det kan gjennomføres!