Senterpartiets Anne Berit Lein mer enn antyder at andre politikere kun er opptatt av spill, mens hun selv er opptatt av arbeidsplassene ved Nortura. Påstander om spill og egenmarkering virker å være en gjentagende beskyldning fra ordføreren når noen er uenig med henne. Sakens alvor krever tverrpolitisk engasjement for å berge arbeidsplassene, fremfor å skyte ned gode forslag fra andre.

Høyre er opptatt av å bevare de viktige industriarbeidsplassene på Nortura, og ringvirkningene skjærelinja har for Steinkjer.

Høyre mener at svin som produseres i stort antall i vår region bør bearbeides her isteden for å fraktes landet rundt. Det er best klimamessig og trafikkmessig.

Les også

Kravet til Nortura: Sats mer på Steinkjer-anlegget!

Å beholde et sterkt Nortura på Steinkjer er viktig for det helhetlige landbruksfaglige miljøet vi har i regionen. Regjeringen med Høyre har bidratt med å flytte Landbruksdirektoratet til Steinkjer, har samlet NIBIO på InnoCamp og har siden 2017 bevilget 10 millioner kr over statsbudsjettet til Mære landbruksskole for deres klima- og miljøsatsninger for landbruket. Høyre gjør mye for landbruk, forskning og utvikling.

Høyre mener også kommunen må være svært offensive for å sikre Norturas fortsatte tilstedeværelse.

Vi hører ordføreren si at hun jobber hardt, men så langt har vi ikke sett noe konkret om HVA man faktisk jobber med. En kompenserende såkalt omstillingspakke uten sikkert innhold er ikke nok. Når skal kommunestyret bli informert om hva ordføreren jobber med?

Senterpartiet og bondeorganisasjonene bør stå sammen med Høyre, Ap og arbeiderne på Nortura for å sikre disse arbeidsplassene i Steinkjer. Alle gode forslag må vurderes grundig, også om de kommer fra Høyre eller Arbeiderpartiet.

Senterpartiets hovedvalgkampsak er daglige beskyldninger om at regjeringen sentraliserer. I dette tilfellet er det bondeorganisasjonen Nortura selv som sentraliserer, og det fremstilles omtrent som om at organisasjonen ikke har noe valg, selv om anlegget i Steinkjer er lønnsomt. Samtidig som Vedum og Arnstad sier at Sp skal bevare grendeskoler og tjenester nært folk, legger Senterpartiet i Steinkjer ned ungdomsskolen i Follafoss og sykehjemmet i Malm. Det er altså lite samsvar mellom fagre ord og handling hos Senterpartiet.

Les også

Nortura: Spørsmål til konsernstyret og konsernledelsen