Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet sentraliserer i lokalpolitikken

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jeg etterlyste Senterpartiet i diskusjonen om framtida for Norturabedriften på Steinkjer.

Fylkesleder Tyldum svarte på vegne av partiet med å henvise til uttalelser fra Marit Arnstad og tidligere Sp-ordfører og nå KS-leder på landsplan. Likevel mener jeg det er uvanlig stille fra Senterpartihold når det gjelder nedleggelser og sammenslåinger når det gjelder virksomheter innen landbrukssamvirket. Her blir det vist til markedsmekanismer og konkurranse fra inn og utland som krever tilpasning. Hensynet til lokale og regionale arbeidsplasser kommer i annen rekke.

Hvorfor godtar Senterpartiet at samfunnsforandringer skal tas hensyn til når det gjelder «deres egne virksomheter», når de kjemper mot nesten alle andre samfunnstilpasninger?

Jeg vil også nytte anledningen til å peke på at nedlegginga av gårdsbruk virkelig skjøt fart da Sp-statsråder satt med makta i Landbruksdepartementet. Den ene av disse statsrådene kom fra Namdalen.

I lokal- og regionalpolitikken sier Senterpartiet ett og gjør noe annet når det for eksempel gjelder oppbygging/sentralisering av omsorgstilbudene for eldre. Jeg kan nevne masterplanen for eldreomsorgen i Sp-styrte Steinkjer i så måte. Tilbudene for eldre svekkes og sentraliseres i Sp-styrte kommuner som Levanger og Stjørdal er andre eksempler. Jeg kan også ta med Inderøy som eksempel på det samme. Sjøl om for eksempel Verran og Mosvik fikk skriftlige lovnader på forhånd om videreføring av sine tilbud i forkant av kommunesammenslåinga, står de ribbet tilbake. Hensynet til pasientene og deres pårørende synes å komme langt bak i rekka når vedtak skal fattes. Jeg vil gjerne se fasiten for de samfunnsøkonomiske regnskapene for disse sentraliseringene.

Hvem har og har hatt den politiske ledelsen av Steinkjer, Inderøy, til dels i Levanger og ikke minst i Stjørdal over lang tid hvor denne lokalpolitikken har vokst fram? Selvfølgelig har dette vært Sp.

De vil gjerne skylde på manglende overføringer fra Staten gjennom rammetilskuddene som årsak for de sentraliserende vedtak som blir fattet, men sannheten er vel at aldri har kommunene fått så store overføringer og skatteandeler som i perioden med Solbergregjeringa?

Jeg vil også be Senterpartiet se på sin sentraliseringspolitikk i forhold til skoler og til dels barnehager. Sp-styrte kommuner har gjennomført flest skolenedleggelser rundt om i landet på tvers av lokalbefolkningens ønsker og meninger. Heldigvis har viljesterke og framsynte foreldre sammen med fagfolk skapt alternativer som Montesorriskoler m.v. Disse alternativene har ikke kommet ved hjelp av Sp - snarere tvert imot!

Som fylkespolitiker fikk jeg også se Senterpartiets sentraliseringspolitikk når verdiene i NTE skulle fordeles før fylkessammenslåinga. «Store Sp-kommuner» valset ned de små som hadde gitt sine samfunnsressurser og natur til beste for fellesskapet gjennom NTE. Verdiene ble fordelt etter «grovt sett» til de som hadde ofret minst.

Jeg kan nevne Steinkjer og aller helst Stjørdal i så måte. Begge er kjente Sp-kommuner.

Kommentarer til denne saken