Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiet svikter sine egne velgere

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Senterpartiet i Steinkjer gikk til valg i 2019 blant annet med følgende i sitt program:

  • «Desentraliserte tjenester og god infrastruktur er viktig for bolyst i hele kommunen. Bygdene har mange muligheter som det må̊ tilrettelegges bedre for, og vi må̊ ha gode stedsutviklingsprosesser for å styrke grendesentra rundt om i Steinkjer.
  • Sikre barnehageplass til alle som ønsker det. Det skal være en rimelig balanse mellom behov og tilbud om barnehageplass i de ulike kommunedelene».

Den siste ukens medieoppslag, viser at flere barnehager trues med avvikling, og Haugtussa barnehage i Sparbu er bekreftet lagt ned fra 1. august 2021. Skal Steinkjerpolitikerne unngå flere nedleggelser må de bevilge økt tilskudd til barnehagene.

For meg fremstår dette som hodeløs galematias

Så langt har vi ikke sett signaler på at Senterpartiet er villig til å gjøre dette, på tross av at det ikke lenger er bærekraftig å drive barnehage i Steinkjer. Den siste uka har Granstubben barnehage og Kringla friluftsbarnehage varslet at det straks er kroken på døra.

Nå har Haugtussa barnehage på Sparbu levert sitt opphørsbrev til administrasjonen i kommunen. Kommunen vil i løpet av første halvår 2021 miste minimum 85 barnehageplasser ved stengingen av disse barnehagene. Det er stor fare for at flere kommer etter i nær fremtid. Det er ingen lokaler tilgjengelig. Og dette skjer raskt.

Hvorfor er det slik, kan man spørre seg? Da må vi frem med historieboka: Senterpartiet har sittet ved roret kontinuerlig siden ansvaret for finansieringen av private barnehager ble overført fra Staten til kommunene i 2011.

Gi toåringene stemmerett

Senterpartiet i Steinkjer med Bjørn Arild Gram i spissen, har ene og alene stått bak den aggressive nedskjæringen i de kommunale barnehagene, for så å spare på tilskudd, da de private får beregnet sitt tilskudd fra kostnaden i drifta i de kommunale. I og med at to tredeler av barnehagene i Steinkjer er private, har dette gitt Sp mange kroner i kassa.

Bra, vil skattebetaleren si. Bra at man får mest mulig ut av skattebetalernes penger. Men det går en grense. Og den grensen er nådd for lengst.

Denne strategien har SP stått for, og har presentert dette for media ved flere anledninger. Er denne strategien forankret i SPs lokallag i grendene? Eller er det ledelsen i partiet som har lagt denne strategien på egenhånd?

Sammenslåing og samkjøring av kommunale enheter har vært et bevisst verktøy i denne prosessen. Det er ikke mulig å samkjøre og drive de private barnehagene i vesentlig større enheter enn i dag, dersom man skal ha en barnehage der folk bor, noe som Senterpartiet virker å være opptatt av, skal vi tro deres eget partiprogram og partileder Slagsvold Vedum.

En villet barnehagedød?

Men gjennom sin mangeårige sentraliseringspolitikk i bygdenes by er Senterpartiet dessverre på veg til å sette en stopper for - nettopp bolyst mange steder. Denne gangen holder det ikke å peke på regjeringa. Problemet må løses her i Steinkjer. Vi ber derfor dere som er medlemmer i Senterpartiet i Steinkjer og omegn: Snakk med folket i partiet deres, og si stopp til at bygdepartiet Senterpartiet holder på å ødelegge attraktivitet og arbeidsplasser i bygdene våre. Men gjør det med en gang.

For banker Sp det foreslåtte budsjettet i Steinkjer kommune igjennom med sin store makt nå, blir det store problemer. Barn som må spres bort fra hverandre rundt omkring i kommunen, der det kan være en ledig plass eller to. Venner som skilles. Identitet og samfunnstilhørighet som brytes. Midlertidige brakkerigger i påvente av bygging av nye kommunale barnehager. Kaos.

Og som en opplysning til slutt: PBLs (Private barnehagers landsforbund) samfunnsøkonomer har beregnet at det vil koste nesten to millioner kroner ekstra å drive disse 85 barnehageplassene i en kommunal barnehage i Steinkjer. Bruk heller disse pengene nå. Øk tilskuddssatsene til de eksisterende, mangfoldige og skreddersydde barnehagene der de ligger i dag.

Dette vil skape en forutsigbar og god barnehage for de minste også i 2021.

«Verdenskjent reinsslakt-barnehage slakter media så blodet spruter!»

Kommentarer til denne saken