Høyres Mari Holm Lønseth fortsetter Høyres fantasifortelling om kriminaliteten i Norge. Det Høyre ikke har fått med seg er at kriminelle bruker internett som en metode, akkurat som kriminelle tok i bruk bil og mobiltelefon da dette ble allemannseie. Kriminaliteten skjer dessverre hovedsakelig fortsatt i hjemmet, på byen, i trafikken – ja overalt hvor mennesker er. Straffesaksstatistikken viser at over 90 prosent av all anmeldt kriminalitet er «tradisjonell». Altså vold, narkotikalovbrudd, trafikklovbrudd, skadeverk, innbrudd og tyveri.

Lønseth kan kanskje snakke med påtalejuristene i politiet og høre hvilke saker de jobber med? Ser vi på hvilke straffesaker som er berammet for domstolene i Trøndelag frem til påske dreier mesteparten seg om vold, hastighet og ruspåvirket kjøring. Dette kan være livsfarlig for både de som er tiltalt, men også for tilfeldige ofre og medtrafikanter. Derfor skal vi være sjeleglad for at vi har Utrykningspolitiet som gjør ekstremt viktig jobb for oss alle, selv om UP også er noe Høyre nå åpner for å legge ned.

Senterpartiet synes det er synd at Høyre rakker ned på lensmenn, politifolk, politijurister og administrativt ansatte ved politistasjoner og lensmannskontor ved å kalle dem skrankepoliti. Vi vet at Høyre ikke forstår verdien av et lokalt politi som kjenner innbyggerne, bor spredt i bygd, tettsted og by som deltar i samfunnslivet. Men det er ingen grunn til å latterliggjøre alle dem som gjør en ekstremt viktig jobb hver eneste dag.

Etter at Høyre la ned 20 lensmannskontor i Trøndelag og påstod at de skulle styrke de eksisterende kontorene, har fortsatt under halvparten av de gjenværende kontorene åpent hver dag. Grong, Hitra, Rissa, Selbu, Ørland og Åfjord har åpent bare 1-2 dager i uka. Halvparten av de gjenværende lensmannskontorene hadde per 2019 mindre eller samme bemanning enn før «nærpolitireformen». Samtidig ønsker man mange steder å reetablere tjenesteenheter. Et eksempel på det er Levanger som mener lokalkunnskap og lokal tilstedeværelse er viktig ikke minst for å kunne kontrollere begynnende rusmiljø i kommunen.

Har det blitt flere operative politifolk med Høyre? Nei. Som stasjonssjefen i Trondheim sa til Politiforum i september: «Selv om politiet er tilført mange stillinger de senere årene, ser vi at mange av stillingene har gått til andre oppgaver enn primæroppgavene. I vår GDE (Geografisk driftsenhet) har vi hverken styrket bemanningen på patrulje eller etterforskning, og det er ikke noe særlig forskjell på antall ansatte der i dag, enn det var i 2017 eller 2010». Politiets Fellesforbund sa i september at befolkninga har blitt holdt for narr.

I motsetning til Høyre så lytter Senterpartiet på folk. Vi ser verdien av politi nær folk i hele Norge. Derfor har vi sagt at vi vil opprette nye politiposter og lensmannskontor etter dialog med kommunene og politiet. Senterpartiet mener at vi må ha 2 politifolk per 1000 innbygger i hvert politidistrikt. Basert på bemanninga i juni 2020 mangler det 190 politifolk i Trøndelag for å nå det målet.

Danskene har vært gjennom sentralisering av sitt politi på samme måte som Høyre har gjennomført det i Norge. De har erkjent at det har gått for langt og Folketinget vedtok i desember løsninger for politiet som Senterpartiet ønsker her i Norge: Kraftig nedbygging av sentralt politibyråkrati og flere lokale politistasjoner. Danskene vedtok å opprette 20 nye lokale stasjoner over hele landet og mer politi ute blant folk.

I Norge har antall politibyråkrater vokst med 700 ansatte, med Høyre i regjering. Senterpartiet vil legge ned Politidirektoratet og sende pengene ut til politidistriktene, gi mer selvbestemmelse til politimestrene og kutte kraftig i sentral styring og redusere den tiden politiet må bruke på ren rapportering.