Gå til sidens hovedinnhold

Senterpartiets fallhøyde

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sps fallhøyde er stor - fra rause valgløfter til praktisk politikk.

Når Trygve Slagsvold Vedum på forsida av Trønder-Avisa proklamerer at Sp skal snu sentraliseringa, er erfaringene fra da han selv satt i den rødgrønne regjeringa 2005- 2013 en nyttig påminnelse. Sp er det partiet som har vært med i flest regjeringer de siste 50 åra. De kan påberope seg noe av æren for at Norge er et godt land å bo i, men må også ta ansvaret for en økende sentralisering.

Ifølge Stefan Leknes i Statistisk sentralbyrå SSB var det også under de rødgrønne en sterk sentralisering. Når Vedum i ettertid blir konfrontert med dette, svarer han som sant er at politiske vedtak er langsiktige og har virkning over tid. Det betyr at også Erna har måttet ta konsekvensen av Sp sin politikk.

I Trønder–Avisa hevder Sp-lederen at staten er pådriver for at statlige arbeidsplasser har økt i byene. Hva skjedde da Sp sist satt i regjering? De gikk til valg på å flytte 6000 arbeidsplasser ut av Oslo, i stedet ble det 7000 flere, og i følge SSB en kraftig vekst i de største byene. Sentraliseringa har fulgt samme mønster i mange år uavhengig av hvilke partier som sitter i regjeringa, og vil fortsatt gjøre det med eller uten Sp i regjering.

I intervjuet om hvilke grep Sp vil ta for å stoppe fraflyttinga i distriktene svarer Vedum følgende: «Landbruket er blant de sektorene det er mulig raskt å utøve distriktspolitikk, fordi næringa er sterkt regulert og subsidiert». Her er Vedum på heimebane både som bonde og tidligere landbruk og matminister i den rødgrønne regjeringa. Da forsvant halvparten av alle heltidsbruk i landet - som er selve ryggraden i mange bygdesamfunn.

Stordriftsfordeler gjør seg ikke bare gjeldende på samfunnsområder Sp skal reversere. De berører i høyeste grad selve grunnfjellet i Sp-bøndene. Jo større gårder, jo færre brukere - noe som påvirker innbyggertallet i mange distriktskommuner. Sp sier derfor at framtidig pengestøtte skal prioritere små og mellomstore bruk slik også investeringsstøtten under dagens regime legger opp til. Forøvrig tar Senterpartiets valgløfter ingen ende.

I Trønder-Avisa 17. august lover Marit Arnstad å dekke inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i løpet av fire til seks år. Da Norsk landmandsforbund hadde landsmøte i 1918 vedtok de at: «Landbruket skal sidestilles med haandverk og industri». I mer enn hundre år har bøndenes tillitsvalgte snakket om økonomisk likestilling. Sp har sittet i sju regjeringer de siste femti årene - så hvorfor skal vi tro på Arnstad nå?

I artikkelserien «Åtte år med Erna» gir Trønder-Avisa og Sp inntrykk av at nær sagt all utvikling er prisgitt statlig styring. Hva med den politiske handlekraften som ligger i det lokale sjølstyre, og den enkelte kommunes evne og vilje til å prioritere i trå med utfordringene i tida. Med et flertall av Sp ordførere i den nordlige delen av fylket burde vel også disse stilles til ansvar for den elendighetsbeskrivelsen avisa formidler om fraflytting, et landbruk på defensiven og et utall av reformer som har påvirket Nord-Trøndelag på en negativ måte.

Gjentas ting ofte nok virker det selvforsterkende. Det er et paradoks at det synes som om Ap har Sp som sin nærmeste samarbeidspartner. For et sosialdemokratisk parti har endringsvilje vært en forutsetning for at folk flest skal få et bedre liv. Nå skal partiet trolig inn i ei regjering som skal reversere helt nødvendige reformer. Og hvordan kan arbeiderbevegelsen med sine internasjonale røtter forene sin ideologi med det eneste partiet i landet som i sin euroskepsis er i mot både EU, EØS og Schengen?

Bakgrunnsmaterialet fra flere valgundersøkelser viser at selv om Sp tar stemmer fra de fleste partier- er det først og fremst Sp og Frp som konkurrerer om de samme velgerne. Tillitsvalgte har advart partiet om å bli et «Frp light» blant andre stortingsrepresentant Jenny Klinge i fjor høst. Leder i Dovre Sp meldte seg nylig ut med følgende begrunnelse: «Sp blir mer og mer likt Frp særlig når det gjelder naturforvaltning, klima, innvandring og internasjonalt samarbeid. Partiet er blitt for nasjonalt orientert. Det blir vanskelig å stå i en del av de verdiene Trygve Slagsvold Vedum representerer».

For Arbeiderpartiet må det være en forutsetning at SV blir en del av regjeringa - en alenegang med Sp må være utelukket. Ap har vært et reformparti, mens Sp er mer opptatt av gårdagens løsninger. Det er ingen framtidsrettet politikk.

Kommentarer til denne saken