Det er krevende tider for oss alle. Mange mister sine arbeidsplasser, ungdom blir hindret i sin utdannelse. Vi får ikke besøke familie på eldrehjem og sykehus og mange får ikke være tilstede ved begravelse for sine nærmeste.

Presset på vår velferdsstat er stort. Da er det viktigere enn noen gang at vi har en dyktig og ansvarsbevisst politisk ledelse. På denne bakgrunn er det rart at deler av pressen og media bruke så mye av sin tid til å drive en personforfølgelse mot en av våre dyktigste ledere. Det er sjelden vi opplever slik hets av en seriøs politiker som Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre er utsatt for.

TV 2 bruker mye tid på denne hetsen og et lite dykk på nettet viser hvilke metoder de bruker. De ba nylig alle stortingsrepresentanter fra Arbeiderpartiet (med 2 timers varsel!) om å møte i vandrehallen for å si direkte på TV 2 hva de syns om sin egen leder. Hva er det TV 2 vil oppnå? Hva er agendaen?

De sier at 1 av 4 ikke synes Gahr Støre er en god leder for sitt parti. Hvem sier det? Jeg har aldri fått slike spørsmål fra TV 2. De som blir spurt innrømmer at Gahr Støre er intelligent, men han er ikke folkelig nok. Det er flott med folkelighet, men er det virkelig den viktigste egenskap vi ser etter hos en statsleder?

På TV 2 var det noen som sa at de melder seg ut av Arbeiderpartiet på grunn av at Gahr Støre går rundt i dress og slips i stedet for kjeledress. Og så er han rik. Arbeiderpartiet kan ikke ha en rik person som leder, sier noen.

Jeg synes tvert i mot at dette er en av de fine sider ved Gahr Støre. Han er rik og han betaler mye skatt. Men i stedet for å jobbe for Høyre, som vil gi rike folk mindre skatt, så ønsker Gahr Støre at han selv skal betale mer i skatt. Det er vanskelig å forstå at dette skal være negativt.

Jevnlig kommer det store oppslag om katastrofe-tall for Ap i meningsmålinger. Dette er selvforsterkende, det vet media og presse bedre enn noen. Nå har de også kommet med oppslag om at mange i partiet ønsker seg Jens tilbake. Det er ikke noe galt med Jens Stoltenberg, han er glimrende, men han kommer vel heller ikke fra arbeiderklassen? Ikke Gro heller.

Hvis pressen hadde brukt mer tid på Aps politikk i stedet for denne personforfølgelsen, ville de ha oppdaget at partiet har et godt program som legger vekt på løsninger av de samfunnsmessige utfordringer med en politikk som skal komme alle lag av folket til gode.

Jeg hører til en generasjon som kan takke Arbeiderpartiet for mye, blant annet at Norge er et av de samfunn i verden med minst forskjell på rik og fattig. Det er lett å glemme hvem som har kjempet fram arbeiderklassens og de svakerestiltes rettigheter. Rettigheter som vi tar som en selvfølge, men som uten Arbeiderpartiets innsats ikke hadde eksistert i dag.

Frihet, likhet og broderskap var arven etter den franske revolusjonen. Arbeiderpartiet har byttet ut broderskap med solidaritet. Ap har som mål å føre en rettferdig politikk, også for de svakeste i samfunnet. De har alltid hatt dedikerte og ansvarsbevisste ledere, og det har de også nå med Jonas Gahr Støre.

Han går riktignok i dress i stedet for kjeledress, men hans hode er klart og hans hjerte banker for hele befolkningen, også de svakerestilte.

Dette innlegget sto først på forfatterens Facebook-side og i VG og Nettavisen, og gjengis med tillatelse -red.