Norge er et langt land, og i dette lange landet fylt med reiselystne nordmenn er flyet et viktig transportmiddel. Deler av landet er preget av mektige vidder og mektige områder. I disse områdene er ikke flyet bare viktig – det kan være det som står mellom liv og død. Om vi skal være helt sikre på at hjelpen kan komme til deg når du trenger den så er det innlysende at vi trenger flinke, motiverte og stolte flyteknikere.

I lang tid har flyteknikerne nå varslet om det er få søkere og man har nå endelig kommet til det som naturlig skjer når man ikke kompenserer riktig for kritisk arbeidskraft: Streik, og med streiken, avgjørende krav.

Det er unektelig sant at kravene NFO stiller er sterke, men de vitner også om et yrke i krise. Flyteknikerne jobber stort sett om natt, noe som gjør at de selvfølgelig må legge døgnrytmen på en måte som isolerer dem fra storsamfunnet. Dette gjør de på en lønn som rett og slett ikke er god nok. Det kan virke som et bredt utsagn å komme med, men virkeligheten er at Norge har relativt få skoler med tilbud for flyteknikere.

Fire skoler. Og tre av de fire skolene får ikke fylt opp linjene sine.

Jeg hadde håpet, ved streikens inngang, at NHO ville oppføre seg anstendig og voksent i møte med dette genuint eksistensielle spørsmålet. Fordi det er jo det det er: Om ikke arbeidsvilkårene for flyteknikere blir bedre kommer det ikke til å være nok flyteknikere. Å miste det viktige fagmiljøet rundt flyteknikerne vil antakeligvis, i det lange løp, skade flynæringa mye mer enn det skader dem å ta flyteknikernes utfordringer seriøst.

Men nei. NHO viser tilnærmet ingen interesse for å opprettholde fagmiljøet eller støtte opp under sine flyteknikere. I stedet stenger NHO ute flyteknikere fra å jobbe med ambulansefly, i et forsøk på å dytte konflikten inn i tvungen lønnsnemnd. Det er vanskelig å sette ord på hvor grovt dette er. I et forsøk på å knuse streiken til en bransje der det så vidt har vært streik siden 70-tallet så er altså NHO villige til å gamble med folk sine liv.

Sjeldent har det vært viktigere å støtte en streik. Selv om man ikke slutter opp rundt kravene slik de er levert på bordet, selv om man irriterer seg over ferien, så er det helt spinnvilt at NHO sier ifra seg sin rolle som voksen og anstendig part i oppgjøret og heller går inn for streikeknusing med et potensielt dødelig utfall. Det kan vi faktisk ikke akseptere, det er for grovt.

Jeg har god forståelse for at flyselskapene har hatt det vanskelig og at de går vanskeligheter i møte på flere arenaer, men om flynæringa skal ha noen som helst form for sjanse fremover så må flynæringa satse på bærekraftige og gjennomarbeidede løsninger, der man tar sine ansatte seriøst. Kanskje det hadde vært mulig å lage en langsiktig opptrappingsplan som gjør flytekniker til et mer konkurransedyktig yrke? Det får vi nå aldri vite, da tvungen lønnsnemnd og streikeknusing virker å ligge i kortene.

Jeg vil nevne at jeg tror denne situasjonen hadde vært best om NFO sine medlemmer hadde vært tilsluttet et LO-forbund og på det viset hadde hatt bredere forankring i den stor arbeiderbevegelsen for et langsiktig løft. Kravene NFO stiller er drastiske og det er nok en kjempeutfordring å imøtekomme kravene i ett raskt hopp.

Samtidig forstår jeg også godt at det er bittert hvis ferien nå ikke går som planlagt. Men dersom vi aksepterer at store bedrifter kan herse med sine ansatte på denne måten så er vi inne på en farlig vei hvor målet ikke lengre er velstand for alle via samarbeid, men et land preget av et veldig reelt «oss mot dem»-bilde.

Jeg ønsker ikke å bo i et land preget av konflikt og hat, og det er nettopp derfor så viktig å fordømme denne maktmisbruken fra NHO. Gode løsninger finner vi i fellesskap, gjennom dialog.