Sju pinner i nesa og to i halsen på én uke, smak på den.

Før helgen gikk koronaalarmen på Steinkjer skole. Smitten var registret på flere trinn, og samtlige klassekamerater av de smittede, ble bedt om å teste seg etter vanlig TISK-prosedyre. Null problem.

Elevene testet seg på teststasjonen på Egge samme dag eller dagen etter, og på dag 3-5, som vanlig prosedyre tilsier. Barna ble testet både med antigen- hurtigtest og PCR-test, fire tester for sikkerhets skyld, av engler i verneutstyr som trygget og trøstet usikre småskoleelever med erfaringen de har opparbeidet i halvannet år. Så langt alt vel.

Beskjeden som gikk ut til elever og foresatte før helgen var at elevene med negativt testsvar kunne komme som normalt på skolen mandag. Flott, tenkte vi, dette fungerer.

Søndag kveld kom kontrabeskjeden. Fire negative testresulatat var ikke nok. Nå skulle barneskoleelevene i tillegg testes mandag, onsdag og fredag i inneværende uke. Det blir sju tester det - på én uke! Barna som testet positivt på skolen, ville bli isolert fra de andre fram til foreldrene kom og hentet dem. Her begynner problemene.

Skolen skal representere trygghet for barna, og jeg er ikke i tvil om at skolen gjør sitt aller ytterste for å opprettholde tryggheten, for det vet jeg de er gode på. Men min frykt her er at vi risikerer at mange mister nettopp den. Hvor er etikken i at elever skal «stemples» og vurderes medisinsk uten foresatte tilstede? Hvilke spor vil det sette i et barnesinn å få beskjed om at du har en alvorlig sykdom og ikke kan være sammen klassekameratene dine, men må vente alene (forhåpentligvis med en voksen du kjenner), til du blir hentet? Hvilke traumer påfører vi barna som allerede har antibacken tytende ut gjennom ørene og tørre fingre, uten klassiske skitrenner under neglene?

Forstå meg rett, jeg er ikke imot å pålegge barn medisinsk behandlig bare fordi den er ubehagelig. Jeg er selv diamamma og utsetter barnet mitt for medisinske behandlinger hun finner ubehagelig flere ganger i uka, fordi det er nødvendig. Nettopp derfor vet jeg også hvilke traumer det kan medføre.

Ifølge Folkehelseinstituttet (FHI) kan det ved utbrudd,og i uoversiktlige situasjoner i en kort periode være hensiktsmessig med målrettet midlertidig jevnlig testing av elevgrupper. Testingen bør primært forbeholdes klasser med påvist smitte, men kan også utvides til hele trinn eller evtuelle skoler ved flere spredte tilfeller, forklarer de i sin testveileder. De kaller det for målrettet, midlertidig, jevnlig testing.

Veilederen sier: Det anbefales testing av alle elever i klassen/trinnet/evt. på skolen avhengig av utgangspunkt for smittehåndtering:

  • Ved enkelttilfeller i flere klasser brukes 1 gang/uken for aktuelle klasse/ trinn.
  • Ved flere tilfeller i samme klasse (>3) anbefales 1 gang i uken for barneskoler og barnehager, men 2 ganger i uken for ungdomsskoler og videregående skoler.

Én gang i uken – ikke sju! Jeg skjønner kommuneoverlegens behov for å vise at kommunen har kontroll ved å slå ned utbruddet fort, men jeg skjønner ikke hensikten. Brenner vi inne med et hurtigtestlager som må brukes opp?

I VG i dag gikk assisterende direktør og vaksinesjef Geir Bukholm i FHI ut og sa at vi nå kan sammenligne koronaviruset med influensa, at koronaviruset ikke lenger er farligere enn en vanlig influensa. De aller fleste i risikogruppene er beskyttet. Og selv om smitten fortsatt sirkulerer, holder sykehustallene seg lave. Ingen ting tyder på at barn under tolv år vil bli vaksinert, så da er det vel en villet politikk at viruset kan herje fritt hos de minste.

Om en uke, 27. september vil TISK-regimet bli nedjustert. Test i stedet for karantene for skoler vil utgå. Skoler vil fortsatt kunne bruke en kort periode av målrettet midlertidig jevnlig testing ved store utbrudd, men slik testing vil være frivillig. Om en uke. Da har 350 elever ved Steinkjer skole gjennomført over 2.000 tester.

Vi velger hjemmeskole.