Som Høyres fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen får jeg stadig henvendelser fra mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres pårørende.

Mange er fortvilte over kommunens sviktende tjenestetilbud. Andre har kjempet flere å mot kommunen for å få det som kalles Brukerstyrt Personlig Assistanse (BPA). Det er familier som har gått i oppløsning, noen forteller om traumer og nervøse sammenbrudd. Eller om selvmord.

Når bystyret i fjor høst gikk til det historiske skritt å be beboerne i Bo og aktivitetstilbudet (BOA) om unnskyldning var det mange som tenkte: Endelig! Nå skal det bli bedre.

Men kort tid etterpå vedtar bystyrets flertall kutt i bevilgningene til BOA sammenlignet med det som ble brukt i 2022. Og nå følger kommunedirektøren opp med å kutte i timesatsene til de som organiserer BPA-tilbudet i Trondheim. Konsekvensen kan bli sosial dumping, leverandører som trekker seg ut av Trondheim og dårligere kvalitet på tjenestene. I tillegg har kommunen bestemt at brukere av BPA ikke skal få oppholde seg lenger enn 28 dager pr. år i utlandet uten å søke om det.

Hvem ellers må søke om å få lov til å reise til utlandet? Har familien en hytte på Storlien hvor man tilbringer ti helger i året blir det bare åtte dager igjen til sydenferie. Har du funksjonsnedsettelserog BPA skal du ikke få bestemme selv hvor du reiser i fritiden din.

Innimellom mottar jeg meldinger fra pårørende til brukere som mottar BPA. De forteller om hvordan livet har endret seg dramatisk til det bedre både for brukerne og for pårørende. Det er sterkt og rørende å lese disse meldingene.

Men hvor lenge var Adam i paradis?

Når skal Trondheim kommune begynne å behandle mennesker med nedsatt funksjonsevne likeverdig med andre? For en tid siden møtte vi politikere ca. 60 brukere og pårørende. Uten unntak lovte vi alle at vi ikke ville akseptere en dårligere BPA-ordning. Da arbeids- og sosialkomiteen nettopp var i møte ville derimot representantene fra Ap, Rødt, SV og Sp ikke ta standpunkt til saken. Bare Høyre, Pensjonistpartiet og MDG stemte for mitt forslag om å foreslå en restart av prosessen og involvering av de berørte organisasjonene.

Når skal dette ta slutt?