Gå til sidens hovedinnhold

Skal eldreomsorgen sentraliseres til store sentrumsnære anlegg ?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Da Masterplanen i Steinkjer ble fremlagt til høring, kom det til syne et meget stort engasjement rundt planen. Pensjonistlaga valgte å avgi sine uttalelser gjennom Eldres råd. Vi stiller oss derfor fullt og helt bak Eldres råd sine uttalelser og synspunkter ang. Masterplanen og håper det kan være verdifulle innspill i diskusjonen rundt saken.

Da planen ble lagt ut til høring ble det satt meget korte høringsfrister.

Saken skulle etter det vi oppfattet, behandles raskt.

Vi har ikke registrert att saken i sin fulle bredde er behandlet.

Det vil, slik vi ser det, være meget uheldig om deler av planen tas i bruk i budsjettarbeidet uten en forsvarlig politisk behandling. Dette kan i verste fall føre til at man avskjærer muligheten til ønsket retningsvalg. Vi har forståelse for at de enkelte saker må behandles ved årlige budsjettvedtak.

Det som for oss er det viktige er at det blir foretatt ett retningsvalg:

Skal eldreomsorgen sentraliseres til store sentrumsnære anlegg ?

Skal dagens desentraliserte struktur videreføres?

Vårt syn her er at dagens struktur må videreføres.

Et vedtak i tråd med dette vil måtte være retningsgivende for administrasjonen og det vil gi en trygghet og forutsigbarhet for omsorgstrengende.

Kommentarer til denne saken