Tillitsvalgt ved Frevar-anlegget, som er bakgrunnen for at tvungen lønnsnemnd ble innført, Andre Kazinci, sier at bl.a. hovedverneombudet ikke var tatt ut i streik og skulle bl.a. fungere som brannvakt. I tillegg har anlegget ved vedlikeholdsstopp opplevd å stå stille i opp til 14 dager uten at det har vært et problem.

Å innskrenke streikeretten på denne måten er ikke i tråd med ILO- konvensjonen. Og det er et brutalt angrep på våre demokratiske rettigheter, som arbeidstakere i offentlig sektor.

Jeg oppfordrer Stortinget på det sterkeste å gå regjeringa etter i sømmene, og eventuelt også stemme i mot. Ja, jeg vil gå så langt som å oppfordre Stortinget til ikke å vedta loven om tvungen lønnsnemnd. Tvungen lønnsnemnd iverksettes med særlover etter forslag fra regjeringa til Stortinget.

KS er en medlemsorganisasjon eid av kommune- og fylkestingsstyrer. Til høsten kommer KS til å gi ut et debatthefte der dere folkevalgte oppfordres til å komme med innspill til neste års hovedoppgjør. Så til alle dere folkevalgte der ut som ønsker at vi i offentlig sektor skal få en anstendig lønn: Bruk denne sjansen til å gi KS klar beskjed om hva mandatet deres er.

Og til alle dere velgere der ute som ønsker at vi offentlig ansatte skal få en anstendig lønn: Stem på et parti som tydelig sier fra at de ønsker at kommuner og fylkeskommuner skal få romsligere budsjetter.

Vi aksepterer ikke dette angrepet på vår demokratiske rett til å streike!