Orkland kommune vil selge Teglhuset på Fannrem for å få inn millioner til nye investeringer og har fått en takst på 4,5 millioner kroner for bygget. Orkdal Janitsjar ønsker å kjøpe, men greier ikke å finansiere en kjøpesum på 4,5 millioner kroner.

Ordføreren lovpriser frivilligheten med jamne mellomrom, men når frivilligheten ønsker å kjøpe et kommunalt bygg for å få tilfredsstillende lokaler for sine aktiviteter, er salgssummen viktigst for kommunens politiske og administrative ledelse.

Taksten på Teglhuset er basert på leieprisen på en liten del av bygget. Leietakeren er Telenor, et av våre rikeste konserner, som betaler 156.000 kroner i året for 286 kvadratmeter av huset. Resten av huset på rundt 450 kvadratmeter står tomt. Taksten er basert på at leieinntektene for hele huset har samme pris per kvadratmeter som Telenor betaler for en tredel av huset.

I flere år har to tredeler av huset ikke gitt leieinntekter, men når huset skal selges, fastsettes prisen som om Telenor leier heile huset. I tillegg vil det koste et ukjent antall hundre tusen å sette huset i stand etter at vedlikeholdet har vært på sparebluss.

Her sidestiller kommunens politiske og administrative ledelse Telenors omfattende internasjonale virksomhet med et amatørkorps. Pluss regner med leieinntekter som ikke finnes. De burde være i stand til å se hvilken total skivebom det er.

Kjøpe Korpshuset i Orkanger sentrum?

Orkdal Janitsjar eier korpshuset bak ST-bygget i Orkanger sentrum, rett overfor barneskolen, og ønsker å selge. Her bør kommune, som arbeider med en sentrumsplan og en arealplan, se sin sjanse og sikre seg Korpshuset.

Vi har de siste fire årene hatt en føljetong med en utbygger som ombestemte seg i siste runde. Dagens eier av ST-bygget ønsker å selge. Ved å kjøpe korpshuset vil kommunen disponere et areal som vil ha stor verdi som tilleggsareal for en framtidig kjøper og utbygger på ST-tomta. Med tomta til Korpshuset vil en utbygger få adkomst fra tre sider og fra tre gater til et nytt hus i ST-kvartalet. Det vil øke mulighetene for en framtidig utbygger betraktelig og tilsvarende verdien på et nytt bygg. Det bør kommunens ledelse også få med seg, for naboer til ST-bygget har skjønt det for lengst og bedt om samtaler med korpset om kjøp.

I vedtaket fra Hovedutvalg Teknikk i Orkland kommune heter det at kommunen skal vurdere et kjøp av korpshuset. Kommunen trenger ikke å gå inn for et makeskifte mellom Teglhuset og Korpshuset på Orkanger. Men prisen for Teglhuset må ta hensyn til de nødvendige kostnadene som en ny eier vil få med utbedring av huset. Ved verdifastsettelsen på Korpshuset må man legge inn verdien eiendommen har for utbygging av sentrum og ST-tomta. Da vil verdiene for de to husene bare skille noen hundre tusen og under en million. Det vil være en handsrekning til frivilligheten i Frivillighetens år.

Sentrum for lokalkultur

Korpset består av driftige folk som har et stort nettverk innen kulturlivet i Orkland. La dem skape sitt eget hus på Fannrem hvor de kan trekke til seg lokale musikere i ulike sjangre og skap et miljø for amatørkultur og underholdning. Det mangler kommunen. Orkdal Janitsjar har tidligere vist at det greier de, dersom de får et lokale å samles i. Vi har våre stjerner som de fleste ser på Grand Prix og i The Voice på TV2. La folk møte dem i sitt nærmiljø og oppleve på nært hold hvor dyktige de er.

Orkdal janitsjar mister sine nåværende øvingslokaler 1. mars. Korpset trenger å oppbevare instrumentene i et temperert og stort nok lokale.

Hvem skal spille 17. mai?

Orkland kommune har i dag bare to musikkorps for voksne. Orkdal Janitsjar er resultatet av en sammenslåing for vel ti år siden av korpsene på Orkanger og Fannrem, som hver for seg hadde for få medlemmer. Korpset på Løkken kan ikke spille på alle tettsteder på 1. og 17. mai. Orkdal janitsjar sørger nå for korpsmusikk i gatene, ved skoler, på Krokstadøra, Orkanger og Orkdal Helsetun. Uten et egnet øvingslokale og et lokale hvor korpset kan oppbevare instrumentene i romtemperatur vil ikke Orkdal janitsjar kunne drive videre.

Vil virkelig ordfører Oddbjørn Bang, varaordfører Are Hilstad, kommunaldirektør Ingvill Kvernmo og kommunalsjef Lavrans Skuterud bli husket for at de, ved å holde fast på at betalingsevnen er lik for finansgiganten Telenor og et amatørmusikkorps, sørget for at vi mister et av korpsene våre til å spille i ved i gatene, ved skolene på Krokstadøra, Orkanger og ved Orkdal helsetun17. mai?

I dag betaler en rekke norske kommuner en høy pris for at de har forsømt sine amatørmusikere. Norske kommuner har begynt å leie svenske musikkorps til 17. mai. Ingen korps tar et slikt oppdrag for småpenger. I tillegg kommer reise for korpset, bevertning og overnatting. Når vi legger inn slike kostnader, bør både ordfører og kommunedirektør se på sine tall og vurdere regnestykkene på ny.