Det har jo len­ge vært en kjent sak at de «kulturkorrekte» mu­sikk­an­mel­de­re og også mu­sikk­pres­se i sen­tra­le strøk i lan­det vårt, ikke for­står seg på sang og musikkuttrykk fra om­rå­der litt uten­for Oslo.

Den­ne trå­den fra - var det Jacobsen han kal­te seg? - over­går det mes­te i ufor­stand og ned­rig­het. Det er utro­lig ufint over­for alle de sto­re mas­se­ne av til­hen­ge­re over hele lan­det, som set­ter utrolig pris på den­ne mu­sikk­sjan­ge­ren.

Jeg sier ikke mer. Man får bru­ke vet­tet den som har det.

Les også

Ikke la kulturarven bli definert av polemiske redaktører og jålete bladfyker!

Les også

«Trønderrock - lungesykdommen fra Namsos»

Les også

Litt usikker på om jeg skal ta dette seriøst?