Kommunerevisjonens rapport om tilstanden i bo- og aktivitetstilbudet (BoA) til byens innbyggere med utviklingshemming var drepende. Den ble fulgt opp av kontrollkomiteen i bystyret, som under ledelse av Brøske gjennomførte en «maraton-høring» hvor funnene i revisjonsrapporten fikk massiv støtte av ansatte, ledere, fagforeninger, brukerorganisasjoner og av en av beboerne selv.

Mandag 12. september ble høringen sluttført og her beklagetkommunaldirektør Wolden at kommunen hadde sviktet denne gruppen medborgere. Helse- og velferdsdirektør Wenche P. Dehli gjentok, som før, at hun var godt kjent med denne svikten! Likevel er hennes løsning å «omorganisere».

Problemene skal løses ved kun å ansette folk i fulle stillinger. I dag er rundt tusen årsverk fordelt på rundt 2000 ansatte. To kommunale ledere beskrev under siste del av høringen at de i 2023 må skjære ned på antall ansatte, tilsvarende 30 årsverk.

Tror Dehli virkelig at hennes løsning fører til at det blir flere hender, og mindre overtid? Og hvordan kan hun tro at dette fører til bedre levekår for utviklingshemmede? Har hun lest revisjonsrapporten? Har hun fulgt med på høringen? Dehlis uttalelser og begrepsforvirring om at kutt vil redusere behovet for overtid, forteller at Trondheim kommune fortsetter å svikte disse innbyggerne.

Vi har tidligere påpekt at det nå er essensielt at man starter i riktig ende: Hvordan skal verdige liv for personer med utviklingshemming være, og hvordan skal vi få det til? Dernest må bystyret bevilge de nødvendige midlene.

I fellesplattformen som AP, SV og MDG la frem etter kommunevalget i 2019, het det at man skulle satse på BoA. Nå er det under et år til neste kommunevalg. Hvor har satsingen blitt av? Vi trodde at partiene mente alvor. Vi ser frem til svar fra de ansvarlige politikerne, og vi ber om at de nå instruerer Dehli, slik at man kan få denne skuta på rett kjøl.