Jeg er veldig glad for at det nå er debatt om koronarestriksjonene, da spesielt om skjenkestoppen. Det tror jeg er viktig med tanke på hvor lenge vi har stått i pandemien, og hvor inngripende de tiltakene vi faktisk lever under er.

Da jeg selv ble folkevalgt jobbet jeg fulltid i utelivsbransjen, og har nå en deltidsstilling på en av byens uteplasser. I flere runder, og i mange måneder i strekk har jeg vært permittert fra jobben min. Innlegget mitt er farget av at kollegaene mine og jeg selv har kjent på frykten for det å miste jobben, og sorgen over å faktisk ikke få lov til å jobbe og bidra. Spesielt mine kollegaer og resten av de som jobber i bransjen har også stått i en veldig vanskelig økonomisk situasjon i store deler av pandemien.

Det er litt merkelig når en dugnad er lagt opp sånn at noen enkelte bransjer alltid skal ta det største taket. Utelivs- og kulturbransjen som stenges først, og åpnes sist. Andre bransjer som samler store folkemengder skånes. Denne dugnadsformen ville slått dårlig an i de fleste borettslag.

Bransjen har snudd seg rundt raskt, endret driften og arbeidsmåte over natta og vært utrolig gode på smittevern. Etter min mening er det bedre å ha skjenkingen innenfor slike kontrollerte omgivelser, med profesjonelle som kan gjennomføre smittevern, enn at det blir flyttet innenfor leilighetens fire vegger. Ser man på salgstallene til Vinmonopolet så ser det ikke akkurat ut som at det å ha skjenkestopp reduserer det totale konsumet. Heller tvert i mot.

Et annet poeng er at restauranter, barer og utesteder er viktige møteplasser. Det er få steder ellers i samfunnet hvor man uten å kjenne noen kan stikke innom og møte andre mennesker. Dette poenget blir etter min mening alt for sjeldent trukket frem. Vi er mange som bor i små leiligheter, hvor det er klin umulig å holde en meter avstand om man skal ha besøk av flere enn tre-fire stykker. Sett i lys av dette skaper også stenging av skjenkesteder sosiale forskjeller rundt hvor mange man faktisk kan møte på en smittevern-messig forsvarlig måte. «De vanlige folka» denne regjeringen visstnok skulle satse på har ikke nødvendigvis hus, hage og hytte.

Koronasertifikat nevnes ofte som en mulig løsning for åpne opp samfunnet. Mange mener koronasertifikat er veldig inngripende, og jeg er ikke uenig i det. Men hvis man sammenligner koronasertifikat med å stenge ned virksomheter eller å fjerne næringsgrunnlaget for hele bransjer - som for eksempel skjenkestopp gjør, så er sistnevnte etter min mening langt mer inngripende.

I en ideell verden hadde vi verken hatt restriksjoner eller en diskusjon om sertifikat, men koronaviruset og sykehuskapasiteten gjør det dessverre helt nødvendig å ha strenge restriksjoner i samfunnet.

En ting jeg er helt sikker på er at den nasjonale skjenkestoppen må oppheves, og at vi må finne andre måter å håndtere smitte på enn å gi en hel bransje yrkesforbud - den samme bransjen som har hatt noen av de strengeste smitteverntiltakene hele pandemien gjennom.