Høyre-representanter har gått i flokk de siste dagene og kommet med angrep på SVs skattepolitikk. Jeg mistenker det er fordi de ikke vil snakke om sin egen. De vil distrahere velgerne fra det som virkelig er sjokkerende, nemlig Høyres skattepolitikk.

Erna Solbergs regjering har kuttet 2 mill. kroner i årlig skatt til hver av de 1000 rikeste menneskene i Norge. De 99 prosentene med lavest formue – altså folk flest – har til sammenligning fått lusne 1700 kr i skattekutt i Solbergs andre periode.

Sagt på en annen måte: I Solbergs andre periode har de rikeste 1000 personene fått mer enn 11 kr. i skattekutt per hundrelapp de tjener, mens de 99 prosent med lavest formue – folk flest – har fått lusne 30 øre i skattekutt per hundrelapp.

Les også

SVs skattepolitikk truer norske jobber

Les også

Hvor kommer pengene fra, SV?

Høyre deler nå ut 11 mrd. kroner i året som en ren gave til landets rikeste - og går til valg på å kutte formuesskatten ytterligere. Det er en oppskrift på økt ulikhet, mindre ressurser til felles velferdsgoder, og en slik samfunnsutvikling hvor vi får vi et samfunn med mindre tillit mellom innbyggerne. Det vil alle tape på.

Men når Høyres representanter i tur og orden kommer med feilaktige innlegg om SVs skattepolitikk skal vi svare.

SVs skattepolitikk vil bety mindre skatt til de med de laveste inntektene. Skremselspropagandaen fra Høyre blir ikke riktigere av at flere høyrerepresentanter framfører den. Heller ikke påstanden om at SVs politikk er en trussel mot norsk næringsliv, blir riktigere av det. SVs skattepolitikk vil bety mindre skatt til folk flest, fordi de som tjener mindre enn 600 000 får lavere inntektsskatt. Med økt formuesskatt og høyere skatt på høye lønninger får vi mer penger til velferden.

Så til næringspolitikken. SV har som eneste norske parti laget en detaljert plan for en grønn industrireising. Et grønt og rettferdig skifte, hvor vi skal kutte utslipp, skape arbeidsplasser og sikre landet nye inntekter når verden ikke lenger vil kjøpe olje og gass. Norsk næringsliv må omstille seg kraftig de neste årene, det må vi bidra til. Høyre vil på sin side binde Norge til oljefeltene på sokkelen og fortsette den stø kursen mot en stadig varmere verden.

Selv oljelobbyen i det Internasjonale Energibyrået har nå sagt at vi ikke kan åpne noen nye olje- og gassfelt, dersom vi skal holde temperaturøkningen på maks 1,5 grader. Når skal Høyre lytte til vitenskapen?

Og om Høyre ikke er så opptatt av klimakrisen, burde partiet være opptatt av fellesskapets økonomi. Det sier seg selv at det er en dårlig forretningside å skulle pumpe opp stadig mer olje og gass, mens resten av verden etterspør mindre og mindre. Hva slags langsiktige kostnader påfører en slik politikk oss?

Da flertallet på Stortinget i fjor fikk gjennom store skattelettelser til oljeselskapene, anslo man at tapet for fellesskapet var på 8 mrd. Et halvt år senere opplyser Finansdepartementet at tapet knytta til skattelettelsene blir på minst 10 mrd. Det er mye penger som kunne gått til vår felles velferd.

Noen vil selvsagt tape på vår skattepolitikk. Landets rikeste vil ikke ha samme insentiver til å sylte ned rikdom i allerede enorme og raskt økende formuer. Men Høyre har ikke noe grunnlag for å si at den økte formuesskatten vi foreslår vil føre til kollaps i næringslivet. Hvis man ser forbi skremselspropagandaen til Høyre og på faktiske forhold, så ser vi at regjeringen ikke kan vise til noe økt aktivitet i næringslivet som følge av alle skattelettelsene de siste årene. Regjeringens skattepolitikk fikk stryk i en rapport de selv bestilte; I konklusjonen til rapporten fra Frischsenteret og Senter for skatte- og atferdsforskning ved NMBU heter det:

«Hovedresultatet fra denne analysen er at økt formuesskatt for majoritetseiere i nært eide, små og mellomstore virksomheter i gjennomsnitt bidrar til å øke sysselsettingen i den virksomheten de eier.»

Med andre ord: Økt formuesskatt gir flere arbeidsplasser, fordi det gir insentiver til å investere i ansatte. Det eneste Høyre har oppnådd med sine skattelettelser er å overføre penger til landets rikeste på bekostning av landets fattigste. De fattigste kunne fått nytte av milliardene gjennom nye og bedre velferdsordninger.

Det er påfallende at ingen av Høyres representanter kommenterer rapporten fra Frisch-senteret. Og det påfallende at ingen av de foreløpig tre innleggene som ulike høyrerepresentanter har skrevet, har tatt seg bryet med å kommentere hvorfor de prioriterer skattekutt på mange milliarder til landets rikeste når de samtidig gjennomfører et utall smålige kutt som rammer økonomien til våre mest sårbare familier.

Agdestein sier i sitt innlegg at vanlige folk vil rammes når vi vil gjeninnføre arveavgiften. Hun unnlater å nevne at 5 mill. kroner kan arves skattefritt med SVs forslag. Utover dette har vi en en progressiv økning i arveavgiften. Arver du over 100 millioner er satsen 70 prosent. Det er de rikeste av de rike som vil skatte mest med SVs politikk – som seg hør og bør.

Det er faktisk gjengs oppfatning blant landets samfunnsøkonomier at arveavgiften både er viktig for å bekjempe ulikhet og samtidig den ikke vil ramme økonomien. Det er med andre ord svært liten støtte å finne til dommedagsprofetiene som Agdestein og Lønseth skisserer opp. - Skatt på arv er en svært fornuftig avgift fordi den belaster den som har ressurser, ikke andre. sa f.eks professor i samfunnsøkonomi ved universitetet i Oslo, Halvor Mehlum. En ny rapport fra OECD foreslår arveskatt etter omtrent samme modell som SV.

Jeg vil oppfordre høyre-representantene til å begynne å forsvare sin egen skattepolitikk framover. Forklare oss hvorfor det er riktig å gi milliarder i skattekutt til de rikeste, samtidig som de gjennomfører kutt som rammer de mest sårbare familiene. Men, jeg kan skjønne at de kvier seg. Det er ubehagelig å skulle forsvare noe slikt.