Vi er svært skuffa over Frps kuvending om framtida for domstolene og Namdal tingrett er svært skuffende. Vi lurer dessuten på om stortingsrepresentantene fra regjeringspartia, Elin Agdestein fra Høyre og Andre Skjelstad fra Venstre, er fornøyd med at Namdal tingrett blir nedlagt neste år og omgjort til en filial med ei usikker framtid.

Senest i mai i år fortalte Frp at de garanterte for at alle domstoler skulle bestå. Mange var kjempeglade da de fortalte dette i en pressekonferanse sammen med oss i Senterpartiet, Ap, og SV. En tilgjengelig rettsstat rundt om i hele landet veide visst tungt også for Frp, men nå gir Frp regjeringa flertall for ei massiv sentralisering av domstoler.

Regjeringa og FrP har lova at ingen arbeidsplasser blir lagt ned. Det er ingen grunn til å bli imponert over regjeringa og Frp når det gjelder deres tidligere lovnader om minimumsbemanning. Dette er nå ikke konkretisert i innstillinga fra justiskomiteen. Der er det bare noen vage formuleringer om bemanning ved de domstolene som blir degraderte til avdelingskontor, men ikke noe forpliktende, og det er heller ikke nevnt «fast» bemanning.

Frp kom på at de kunne forhandle vekk domstolsaka i forhandlingene om neste års statsbudsjett. Derfor blir Namdal tingrett nedlagt, selv om omtrent 200 ordførere, mange advokater, ansatte og domstolledere ved tingrettene har ytra sterk motstand. 37 tingretter av til sammen 60 har nå blitt forhandla vekk i budsjettforhandlinger mellom Frp og regjeringspartia. En kan lure på om litt billigere øl er verdt å ofre mange tingretter og en tilgjengelig rettsstat for.

Det høres fint ut at Namdal skal få beholde et bemanna rettssted, men det betyr i praksis lite på lengre sikt. Disse rettsstedene, altså avdelingskontora, som blir igjen etter nedlegginga av tingrettene vil ha dårligere vern mot fullstendig nedlegging enn det selvstendige domstoler har. Det vil også bli verre å rekruttere nye folk til disse stedene og å bevare advokatmiljøet rundt.

Vi viser det styremedlem Jon-Arne Østvik i Advokatforeningen Midt Hålogaland krets har uttalt: «Advokater samles ikke rundt rettssteder, de samles rundt tingretter». I framtida risikerer næringsliv og innbyggere i Namdalen å måtte reise til Trondheim for å møte i retten, og samtidig vil de miste advokatmiljø og kompetansearbeidsplasser i regionen, samt nærhet til rettsstaten.

Dessverre fikk de ansatte ved Namdal tingrett rett i spådommen sin om at dei kom til å bli lagt ned som selvstendig domstol. Men en ting er sikkert: Blir det regjeringsskifte til neste høst, skal vi reversere alt som er mulig å reversere med denne elendige sentraliseringsreforma.