Fredag var en historisk og viktig dag for norsk ruspolitikk. Regjeringen presenterte forslag til en rusreform hvor ruspolitikken flyttes fra Justisdepartementet til Helsedepartementet. Siden har det vært skuffende stille fra Arbeiderpartiet, som har den avgjørende stemmen når saken skal opp i Stortinget.

Nå forventer jeg at mitt eget parti støtter opp under reformen og tar til orde for en human og kunnskapsbasert ruspolitikk.

Det er en dårlig bevart hemmelighet at dagens ruspolitikk er mislykket. Norge ligger i toppen i overdosedødsfall per innbygger i Europa, med hele 275 overdosedødsfall i 2019. Det er 275 for mange, og det er de 275 viktigste argumentene for rusreformen. Dagens moraliserende linje hvor man straffes til man slutter fungerer ikke, og det er en uansvarlig og kunnskapsløs politikk.

Jeg er derfor glad for at man ønsker å gå bort fra en politisk strategi hvor straff har vært bærebjelken. Det er bred støtte i fagmiljøene om at straff ikke er rett medisin for å behandle syke. Rusavhengige trenger hjelp og oppfølging – ikke straff og stigmatisering. Det er en viktig anerkjennelse, og rusreformen er derfor et historisk veiskille i norsk ruspolitikk.

Senterpartiet sier blankt nei og kaller reformen for en «gavepakke til gjengene». Det er det ikke. Salg, smugling og oppbevaring av narkotika utover små brukerdoser vil fremdeles bli straffeforfulgt. Endringen er at man istedenfor for å risikere straff vil bli tilbudt hjelp dersom man blir tatt med doser til privat bruk.

På denne måten strekker rusreformen ut en hånd til de mest sårbare i samfunnet vårt og går bort fra et utdatert straffesystem som skyver dem lengre ut av fellesskapet.

Derfor er det skremmende at rusreformen risikerer å gå på en smell i Stortinget. Reformen er etterlengtet, og det er på høy tid at vi går bort fra straff og stigmatisering. Vi trenger en kunnskapsbasert ruspolitikk tilpasset virkeligheten, noe Arbeiderpartiet har vært tydelig på tidligere.

Det forventer jeg at partiet mitt er når rusreformen skal opp til behandling i Stortinget også!