Jeg og Elin Agdestein er enige om at 22 juli var en uhyrlig terrorhendelse. Jeg håper vi også kan være enige om at ansvaret for den hendelsen ligger til en mann alene. Jeg må understreke dette, slik at jeg slippe å tolke hennes svar til meg om politisentralisering slik at hun mener at statsråder i den rødgrønne regjeringen «var ansvarlige for utfallet av hendelsene vi nylig markerte tiårsdagen for».

Slik kan vi ikke gå inn i debatten om politiske saker. Det hører ikke noe sted hjemme. Det tror jeg også Elin vet.

Gjørvkommisjonen viste oss at politiberedskapen var for dårlig. Men, å bruke det som et argument for en gedigen strukturreform i politiet finnes det ikke grunnlag for. Gjørv kommisjonen viser til ressurser som ikke fant hverandre og de viser til kultur og ledelse i politiet. Rapporten gir grunnlag for mange forbedringspunkter men ikke for å sentralisere politiet slik Høyre har gjort i sin regjeringsperiode.

Les også

Hvem lurer hvem, Arnstad?

Sp er sterkt uenig i den sentraliseringen vi har sett de siste åtte årene. Det går hardt utover politiets lokale tilstedeværelse, det svekker det forebyggende arbeid mot kriminalitet og det gir et politi med mindre lokalkunnskap.

Halvparten av lensmannskontorene våre, 20 av 40 er lagt ned. I mange av de resterende er bemanningen skåret ned til beinet. Ni av dem har åpent bare en til tre dager i uka. Høyre lovte å styrke de kontorene som ble opprettholdt, et løfte de grundig har brutt. I stedet harselerer de rundt lensmannskontor på en måte som gjør at man må undres om de har tenkt å legge ned flere?

Åfjord, Lierne, Selbu og Grong er eksempler på kontorer som har blitt tappet for ansatte og har åpent bare noen dager i uka. Hvis Agdestein mener det er meningsløst med lensmannskontorer med få ansatte, så må man lure på om disse kontorene er de neste som står for fall?

I 2013 var om lag halvparten av politiets bemanning i Trondheim, i dag er over 65 prosent registrert i Trondheim. Høyre skryter gjerne av at målet om to politi per 1000 er oppnådd på landsbasis. Det er ikke tilfelle i Trøndelag, vi ligger langt under dette.

Sp vil lære av våre naboland. De startet politisentralisering tidligere enn oss og gjør i dag retrett. I Danmark planlegger de nå å åpne 20 nye politistasjoner i erkjennelse av at sentraliseringen har gått for langt.

Det er lite trolig at Høyre vil lytte til Senterpartiet, men de kan jo velge å lytte til innsatslederen i Trøndelag politidistrikt Per Henrik Bykvist som sier det slik: «Nærpolitireform er et totalt feilbegrep. Det er en politireform som har lagt ned mange lokasjoner og fjernet lokal tilhørighet».