Gå til sidens hovedinnhold

Slik vil Arbeiderpartiet forhindre sosial dumping og arbeidslivskriminalitet

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Arbeidslivskriminalitet kan bety bruk av ulovlig arbeidskraft, grov sosial dumping og tvangsarbeid, samt fiktiv fakturering, hvitvasking av kriminelt utbytte og kamuflering av straffbare handlinger i legal virksomhet.

Vi kaller det sosial dumping når arbeidstakere utsettes for alvorlige brudd på helse-, miljø- og sikkerhetsregler, eller når de tilbys lønn og andre ytelser som er uakseptabelt lave sammenliknet med hva norske arbeidstakere normalt tjener..

De siste årene har arbeidslivskriminaliteten i Norge blitt grovere og mer omfattende og sammensatt. Vi vet at enkeltmennesker blir utsatt for grov utnyttelse og uverdige arbeidsforhold, og fellesskapet taper årlig ca 108 milliarder kr i inntekter på grunn av unndragelse av skatter og avgifter.

Vi vil at hele landet skal dekkes av arbeidslivskriminalitetssentre som skal gå etter bakmennene som styrer og tjener på denne alvorlige kriminaliteten. Vi vil styrke Arbeidstilsynet og samarbeidet mellom de viktigste etatene ved å gi økte ressurser og myndighet, og oppheve taushetsplikten mellom etatene. Strafferammen for arbeidslivskriminalitet må skjerpes slik at den er på linje med annen organisert kriminalitet.

Offentlig sektor kjøper inn bygg, varer og tjenester for omtrent 600 milliarder kroner i året, og har en enorm innkjøpsmakt. Dessverre ser vi stadig eksempler på store offentlige prosjekter med useriøse forhold og stor bruk av innleie. Derfor vil vi at alle offentlige anskaffelser skal omfattes av strenge seriøsitetskrav, som gjør at seriøse bedrifter med faste ansatte, lærlinger og fagarbeidere ikke blir utkonkurrert av de useriøse.

Helt konkret foreslår Arbeiderpartiet:

  • Forsterke tilsynsmyndighetene og sørge for at politi og domstoler kan prioritere a-krimsaker
  • Utarbeide nasjonale seriøsitetskrav for alle offentlige anskaffelser
  • Fjerne generell adgang til midlertidige ansettelser og forby innleie som fortrenger faste stillinger. Det er fordi innleie øker risikoen for å bli utsatt for dårlige arbeidsvilkår og sosial dumping
  • Fornye og forsterke arbeidsmiljøloven

Bruk stemmeretten. Stem Arbeiderpartiet.

Kommentarer til denne saken