12. januar bestemte Utdanningsdirektoratet (UDIR) seg for å endre tilgangen til internett på eksamener. Med dette gjorde UDIR at norske elever skal møte dagens eksamen med gårsdagens verktøy. Det mener vi er grunnleggende feil.

Eksamen er viktig, nettopp fordi den ruster deg for det videre livet. Eksamen lærer elevene å takle stress, samt kravet om å levere når det gjelder – ting som er viktige å kunne i det faktiske arbeidslivet.

Det er også verdt å ta med seg at de fagene de fjerner muligheten til å bruke internett er fagene hvor det også er størst spredning i tanker, holdninger, meninger, kilder og fakta. På denne måten vil også besvarelsene bli markant dårligere.

Det er viktig at man lærer seg å bruke verktøyene man vil ha tilgjengelig i den reelle arbeidslivet. For eksempel skrives eksamen på PC, blant annet fordi samfunnet har erkjent at større skriftlige arbeidsoppgaver i det reelle arbeidslivet, ikke lenger leveres ved hjelp av blyant og ark.

Derfor har man også, i fag som politikk og menneskerettigheter eller internasjonal engelsk, hatt tilgang til åpent internett under eksamen. Nettopp fordi man har anerkjent at for å svare på slike oppgaver på en måte som gjør at en faktisk lærer noe, bør en ha tilgang til et bredt spekter av kilder.

Hvorfor? Fordi man skal først og fremst skille seg ut som elev, men man skal også lære seg å være kildekritisk noe som er essensielt i dagens samfunn. Det å bruke en kilde, for så å sammenligne den mot en annen. Bruke sitater fra en filosof, til å ta inspirasjon fra en ekspert, og for å se og forstå «hva tenker andre om temaet?» Hva blir det til nå? Vi er redd for at fjerning av muligheten til å bruke ulike kilder og lære seg vil slå motsatt vei. Skal alle få samme forhåndsmateriale slik at ingen kan danne sine egne tanker og meninger?

Derfor er det urovekkende at UDIR nå har besluttet å fjerne denne muligheten. Det UDIR sin beslutning i praksis fører til er å gjøre eksamen fjernere fra det virkelige liv.

Dette er helt feil vei å gå. Det er som å hoppe paradis i friminuttet, hoppe et steg fram, men for å så hoppe to tilbake. Vi er lei av at skoleverket lukker øynene, og bare ser bort fra problemene.

Norske elever trenger å kjenne på at det de lærer har en verdi i det virkelige livet. De trenger å kjenne at de kan benytte lærdommen ved senere anledninger.

Internett vil alltid være tilgjengelig, og kommer til slutt til å erstatte mye av det vi mennesker gjør. Derfor må også elevene lære å bruke internett, og bruke internett riktig. Et fint ordtak som UDIR kan ta med seg videre er «i den moderne verden så handler det ikke om å kunne alt, men å kunne å finne den informasjonen man trenger».

Vi synes iallfall at UDIR, lærerne og skoleledere som er redde for en chatbot og internett, må moderere seg. Verden endrer seg, og skolen har endret seg altfor lite de siste årene.