Det var en gang noen amerikanere som ville lete etter olje på norsk sokkel, og samtidig var det noen fremsynte AP-politikere som sikret fellesskapet brorparten av inntektene når oljen ble funnet. Takk for oljeeventyret, Norge! Takk for den felles velferd oljeeventyret har gitt oss som fellesskap. Takk til oljearbeiderne som har gjort jobben på gulvet, eller rettere sagt - på havet. Takk til de framsynte politikerne fra AP, som så at man måtte innføre en skattemodell som gjorde at fellesskapet fikk brorparten av inntektene fra oljeindustrien, og at dette ikke ble et ensidig eventyr for privat opphoping av kapital.

Men som vi alle vet, et eventyr slutter sjelden helt brått, men avrundes med at handlingen faller til ro, gjerne med et «så levde de lykkelig alle sine dager». Oljeeventyret har ikke en slik slutt, dessverre. Nå vet vi at oljen ikke fører til at vi kan leve lykkelig i all fremtid, men at oljen er hovedårsaken til global oppvarming, som igjen er den største trusselen mot liv på jorden de kommende århundrene.

Nå har vi fasiten, vi kan ikke lengre koke kloden med norsk olje, norsk olje bidrar til global oppvarming og norsk olje er ikke verdens reneste. EU skal bli fossilfritt innen 2040, og med det vil 85% av vårt olje og gassmarkedet ikke lengre etterspørre vår eventyrvare i nær framtid. Danmark har skal kutte sine utslipp med 70% innen 2030. Oljeeventyret er snart på hell, og vi må finne mange flere ben å stå på, slik at velferden til framtidige generasjoner sikres.

Når det er sagt så er dette ikke et forsøk på å underkjenne betydningen norsk olje har hatt for norsk velferd de siste 40 årene, etter at velferdsstaten ble bygget opp etter 2. verdenskrig. Det er en erkjennelse av at vi har bygd et industrieventyr på en vare som koker kloden.

Men vi kan lære mye av oljeeventyret, vi kan gjenbruke den kunnskap oljearbeiderne har i nye næringer som er grønne, og vi kan gjenbruke den politiske kunnskapen om å sikre velferden til fellesskapet når vi utnytter naturressursene, for å hindre at naturressursene blir utnyttet ene og alene for privat profitt og rikdom. Fellesskapet er viktig, og det er helt riktig at fellesskapet blir beriket når vi benytter naturen, da naturen er fellesskapet eie, ikke enkeltstående selskaper eller konsern.

Det er samspillet mellom staten, selskapene og høyt kvalifisert arbeidskraft som har sikret fellesskapet gode inntekter i mange tiår, men vil vi kunne forvente inntekter fra dette eventyret de neste tiåra? Tja, vi vil kunne forvente inntekter fra norsk olje de neste 10-20 åra, men så må vi basere oss på nye eventyr. Nye eventyr hvor staten, kunnskapsmiljøene og kunnskapsarbeiderne gjennom sitt samspill finner nye løsninger som verken skader klima eller natur.

For det er en ting som er sikkert, det er at dagens kunnskapsgrunnlag sier at vi som menneskehet verken kan overleve uten et stabilt klima eller en intakt natur. Om vi som menneskehet klarer å rasere grunnlaget for et stabilt klima og en intakt natur, da er det snipp snapp snute for sivilisasjonen som vi kjenner den idag.

Men la oss holde oss til en regel som alle eventyr har, og avslutte med; Alt liv på jorden levde lykkelig i alle sine dager, oljeeventyret tok slutt i 2030, fordi alle hadde erkjent at grunnlaget for alt liv på jorden måtte sikres, og dermed klarte det globale fellesskapet å stoppe alle klimagassutslipp innen 2030 slik at kloden ikke ble varmet opp mer enn 1,5 grad. Fellesskapet valgte å ta vare på fremtiden.