Gå til sidens hovedinnhold

Snøscooterkjøring i Verdal

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den 25. januar ble det i kommunestyret i Verdal vedtatt at Hytteeiere i Verdal nå kan søke om tillatelse til å kjøre snøskuter til egen hytte. Dette er en prøveordning som skal gjelde i 3 år og som mange hytteeiere har ønsket å ha muligheten til i mange år. Verdal FrP er godt fornøyd med dette vedtaket, som etter vårt syn er et skritt i riktig retning, eneste skår i gleden er at hytta må ligge minst 2,5km fra brøytet veg for å få kjøre med egen skuter. Om hytta ligger nærmere enn dette må man benytte seg av leiekjøring. For oss er dette en uforståelig og unødvendig regel som bør fjernes, først da vil dette kunne oppfattes som den friheten dette burde være.

Et annet viktig skritt som Verdal kommune bør ta er å starte arbeidet med å etablere en snøskuterled i Verdal. Vi har et stort snøskutermiljø i Verdal og det bør vi som kommune ta vare på. I samarbeid med nabokommunene kan vi være med på å etablere en snøskuterled som kan benyttes blant annet av de som har hytte på fjellet, slik at de kan kjøre til og fra hytta med kun en kort avstikker fra skuterleden til hytta.

I og med at det nærmest er fritt fram for båteiere å kjøre båt og/eller vannskuter er det etter vår mening uforståelig at de som ønsker å Kjøre snøskuter til et fiskevann eller for å tilbringe en dag i fjellet under ordnede og regulerte former ikke har samme mulighet. Tatt i betraktning at det har blitt vesentlig mindre støy og utslipp i nye snøskutere er ikke dette et argument mot snøskuterkjøring og bør derfor likestilles med båt og vannskuter.

Dette er selvfølgelig ikke ment som et angrep på de som kjører båt, men vi mener det er riktig å påpeke at det praktiseres en urettferdig politikk her.

Selv om det alltid vil være noen som bryter de lover og regler som gjelder både på sjøen, veien og i fjellet så er det fortsatt lov og kjøre både bil og båt, derfor mener vi at Under ordnede og regulerte former burde det gå bra også å kjøre snøskuter i fjellet.

Gå gjerne inn på vår facebookside (Verdal FrP) for gi oss tilbakemelding.

Kommentarer til denne saken