Trøndelag SV stiller seg solidariske med det ukrainske folket og fordømmer på det sterkeste det russiske folkerettsstridige angrepet og invasjonen av Ukraina. Russland må umiddelbart avslutte kamphandlingene og trekke tilbake alle militære styrker fra Ukraina. Det russiske angrepet er et uprovosert og imperialistisk motivert angrep på et uavhengig land som setter hele Europa i en farlig situasjon. Russland må nå ta ansvar for å deeskalere krigen og gjenoppta reelle diplomatiske forhandlinger.

Krig mellom atommakter er en eksistensiell trussel og Norge må bidra til at konflikten ikke sprer seg samtidig som vi yter nødvendig solidarisk hjelp til Ukraina. I første omgang må Norge bidra til å avhjelpe den humanitære situasjonen i Ukraina og ta imot det antall flyktninger det er behov for.

Trønderske kommuner har både kompetanse, kapasitet og hjerterom til å ta seg av et stort antall flyktninger og er klare til å stille opp på kort varsel. Trøndelag SV stiller seg bak de kraftfulle økonomiske sanksjonene som Norge og andre europeiske land nå innfører mot Russland. I tillegg må Norge sende nødhjelp, helseutstyr, militært beskyttelsesutstyr og andre bidrag som avhjelper situasjonen ukrainerne nå befinner seg i.

Trøndelag SV ønsker å være tydelige på at det er det russiske regimet som er ansvarlige for krigen. Russere, ukrainere og hviterussere som bor i Trøndelag fortjener vår støtte i den vanskelige situasjonen de nå har kommet i, ikke fordømmelse.

I skrivende stund rapporterer ulike medier at så mye som 8283 russiske antikrigsaktivister har blitt arrestert på under en uke, samtidig vokser bevegelsen i styrke. Disse fortjener vår støtte og viser at det også i Russland er motkrefter til krigen. Vårt fremste håp i en farlig og vanskelig situasjon er at disse vinner fram og at russerne selv stopper krigen.

Ukraina og befolkningen i Ukraina må igjen få sin frihet!