Gå til sidens hovedinnhold

Som økonom vet Gram om noe som heter ”kreativ bokføring”

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Huff, huff. Tenk at jeg husket feil, og at det var i 2015 at ”flertallspartiene” i Steinkjer begynte sitt samarbeid, og ikke i 2011 som jeg skrev. Som en meget gammel mann skal jeg klare å leve godt med en slik ”huskefeil” resten av livet. At Bjørn Arild Gram gjør et meget stort nummer av dette, viser hvor dyktig han er!

Da jeg sluttet i kommunepolitikken, bestemte jeg meg for å ikke blande meg så mye inn i politikken i Steinkjer. Jeg skulle heller bruke tid og krefter på frivillig arbeid innefor lag og foreninger. Det har jeg gjort! Men det useriøse angrepet på kommunedirektøren fra SP-laget i Stod, gjorde at forutsetningene endret seg, Og hva med å ta et voksent ansvar etter at SP og Gram har styrt kommunen i 13 år?

Gram gjør også et stort nummer av at også AP’s representanter stemte for sentralisering av sykeheimstilbudet. Det kan godt være riktig det som ble gjort, men partiprogrampunktene til SP sier jo at de er imot slike sentraliseringstendenser.

Og et spørsmål: Må jeg være enig i alt som mitt kommuneparti stemmer for? Har jeg lov til å ha egne meninger? Er det lov til å endre mening når forutsetningene endrer seg? Det hender at jeg skifter mening når forutsetningene endrer seg. Da ser jeg på det som ”personlig utvikling”!

At jeg betegnet barnehagepolitikken som ”nærmest komisk” skyldes at jeg har lagt merke til at de private barnehagene de siste år har blitt avvist når de viser til at de kommunale tilskudd er for små. De har spesielt spurt etter driftsmidler til vedlikehold av bygninger / inventar, og erstatning av leker / lekeapparat i tillegg til eventuell minstebemanning. Gram skriver at ” kommunen har ingen mulighet til å kompensere for at statlig politikk slår uheldig ut for barnehagene”! Farlig for meg å skrive at dette er tøys, fra første bokstav til siste bokstav, men jeg gjør det likevel. Det står i formannskapspapirene at to tredjedeler av barna går i private barnehager.

Da er kommunen nødt til å hjelpe de, skal kommunen ha full barnehagedekning. Skrive hvor mye det koster kommunen i dag, blir useriøst, spør du meg! Når de så skal få hjelp, var det hjelp til lærlingekravet, det er bra, og så skal det opprettes et omstillingsfond for private barnehager på to millioner kroner. ”Fondet skal i hovedsak ikke nyttes til løpende drift”, står det i vedtaket fra formannskapet. Jeg har forstått det slik at minst en av de private barnehagene sier de legger ned driften fra sommeren 2021, til tross for denne ”fantastiske hjelpen”! Hvor hentet flertallspartiene pengene til disse endringer? Det stod det ikke noe om i presseoppslaget!

Et par kommentarer til slutt:

- Når det ble kjent at BUA muligens måtte legges ned, og det ble et mediapress om dette, så reddet flertallspartiene BUA? Og fikk store presseoppslag, men de fortalte ikke noe om hvor de hentet pengene.

- Kommunedirektørens forslag innen omsorg og HDO-plassene, fikk debattinnlegg fra tidligere SP-politikere, samt fra SP-laget i Stod. Flertallspartiene gjorde om kommunedirektørens forslag, og fikk store presseoppslag. Men de fortalte ikke noe om hvor de hentet pengene.

Hvor hentet de pengene? Og kunne det føre til at tilbudene på andre områder ble redusert?

Hvorfor fikk jeg ikke kjeft / kommentarer fra Gram for det jeg skrev om nedbemanningen som foregår i skolene i Steinkjer? Er ikke det noe som bekymrer Gram?

Jeg har vært og hentet vedtakene fra siste formannskapsmøte. Som økonom vet Gram om noe som heter ”kreativ bokføring”. Det innebærer at det i regnskapet blant annet blir tatt med tall som egentlig ikke skulle vært med, men som kan gjøre at regnskapet ser bedre og mer positivt ut enn det egentlig er. Inndekningen i kommunebudsjettet for 2021 av de endringer som er gjort i forhold til kommunedirektørens budsjettforslag, vil hos meg gå under begrepet ”kreativ budsjettering”!

Jeg skal kritisk følge med i 2021 for å se hvor lenge det går før det blir rapporter merutgifter i forhold til budsjett, på de forskjellige områder.

Jeg er sikker på at Gram ikke forstår hvor spent jeg er!

Kommentarer til denne saken