Nok et annerledes skoleår nærmer seg slutten, og sommerferien nærmer seg. Det er derfor bra at et bredt flertall i Trondheims formannskap ga støtte til organiseringen av årets sommeraktiviteter for barn og unge tidligere i vår. For oss i Senterpartiet og våre rødgrønne samarbeidspartnere har det vært viktig at sommertilbudet skal være inkluderende, ha lav terskel for deltakelse, og at man legger opp til læring gjennom utforsking og lek. Samtidig har det også vært viktig å skape et tilbud for de som har kjent ekstra mye på konsekvensene av nedstengning, og en annerledes hverdag. Årets sommertilbud må bidra til opplevelsen av mestring, i en tid hvor pandemien har påvirket forutsetningene for å lykkes i skolen.

I tidligere innlegg har det blitt stilt spørsmål om mer av innsatsen bør rettes mot tilbud innenfor ordinære skolefag, i tillegg til ferieaktiviteter. Her mener vi i Senterpartiet det er viktig å anerkjenne at mye læring skjer når man får mulighet til å være kreativ og utforske. Derfor bør denne sommeren, etter over ett år med pandemi, fylles med aktivitet som både bidrar til lek og læring - gjerne på andre arenaer enn et klasserom.

Blant annet legges det opp til et bredt aktivitetstilbud innenfor de praktisk- estetiske fagene, siden disse har blitt hardt rammet av pandemien og restriksjoner i skolehverdagen. Fag som kunst og håndverk, mat og helse, og musikk er viktige - siden de bidrar til mer praktisk undervisning i skolen. Når timer i de praktiske fagene forsvinner, reduseres også muligheten for å oppleve mestring hos mange elever. Vi mener derfor det er viktig å tilby ulike praktiske aktiviteter i sommer, i tillegg til realfag og science camp. Det skal også tilbys aktiviteter som legger opp til fysisk aktivitet, for eksempel friluftsliv, vannaktiviteter eller ulike idretter.

Praktiske aktiviteter som stimulerer til utforsking og kreativitet er kanskje viktigere enn noen gang, sett i lys av en skolehverdag som har blitt preget av perioder med hjemmeskole. Alle fortjener å oppleve mestring, og kjenne at man er god til noe. Det tror jeg at sommerskoletilbudet i Trondheim kan bidra med - et tilbud som gir rom for mestring.