To temaer er alltid på agendaen i tech-bransjen: Rekruttering og mangfold. Løsningen er sosial bærekraft. Vi må evne å se bredere for å dekke kompetansegapet som bare vil vokse i årene som kommer.

Vi må forplikte oss til å arbeide strukturelt mot langsiktig endring for kjønnsbalanse og bredere sosial likestilling. Slik kan vi få flere til å søke seg til bransjen vår. Sosial bærekraft kreves også for å utvikle gode løsninger, som fungerer for alle sosiale grupper. Det er avgjørende for teknologiens fremtid, fordi det sikrer at den utvikles og brukes på en måte som kommer alle til gode, uavhengig av kjønn, seksualitet, rase, alder eller sosioøkonomisk status. Når mennesker med ulik livserfaring er en del av prosessen, blir verdien for sluttbrukeren mye høyere!

Jenter og kvinner må med

De ferske søkertallene til IT-utdanninger viser heldigvis en framgang fra fjoråret, men vi har langt igjen å gå. Gjennomsnittlig kjønnsfordeling i bransjen er 30 prosent kvinner og 70 prosent menn. Årets søkertall viser cirka 35 prosent kvinner. Ifølge NHO står kvinner i industriland for kun 1 av 3 fullførte grader innen STEM-fagene. I Norge ser vi at jenter generelt sett har bedre resultater enn guttene i disse fagene i grunnskolen, men jentene velger disse fagene i mindre grad fra videregående skole.

En undersøkelse gjennomført av YouGov for Tietoevry viser at bare 14 prosent av jentene mellom 15-25 år vurderer en utdanning eller karriere innen teknologi, i motsetning til 44 prosent av guttene. Årsaken flest oppgir er at de antar at det er kjedelig og komplisert. Her har vi en stor jobb å gjøre!

Vi må jobbe aktivt for å oppfordre jenter og kvinner til å velge en teknologikarriere. Skal vi nå ut til unge jenter og få dem interessert i IT og teknologi, må vi endre måten vi snakker om bransjen på. For den som vil være med å påvirke samfunnsutviklingen i årene som kommer, er det teknologi som gjelder! Dette må vi få frem.

Teknologi på alle områder krever bred kompetanse og erfaringer

På grunn av den økte digitaliseringen på alle områder av offentlig og privat sektor, er teknologi nødvendig for nesten alle arbeidsområder. Derfor handler ikke teknologi bare om spesifikasjoner, men også om etiske vurderinger, bruk og samfunnsrolle. Å jobbe innen teknologi kan bety å jobbe med omsorg, utdanning og politikk. Den som brenner for et bedre utdanningssystem, bedre helsetjenester eller å redusere klimaendringer, kan gjøre dette gjennom IT- eller teknologispesialisering. Teknologi kan, og bør, være en del av å skape et bedre samfunn. For å få til dette trenger vi også flere studieplasser innen IT, ikke færre, slik regjeringens statsbudsjett ser ut.

Det finnes ikke én fasit som garanterer at noen har kompetansen vi trenger. Erfaringer, kulturell bakgrunn, mer praktiske utdanninger og arbeidshistorie kan alle være en viktig del av å utvikle de varierte og uvurderlige ferdighetene som trengs for å skape bedre digitale løsninger. For å dekke kompetansegapet og oppnå mangfoldet vi trenger i bransjen må vi se bredere på hvordan vi rekrutterer og hva slags erfaring og kompetanse som er viktig å få inn.