Gå til sidens hovedinnhold

Sp er ute å kjøre når de truer med å svekke byene

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ola Borten Moe og Senterpartiet har igjen raljert over byvekstavtalene og sier de vil kutte i disse om Sp får viljen sin. Dette er et utspill som viser at Borten Moe og Sp ikke forstår utfordringene byene har. Det viser også at Borten Moe og Sp ikke har omtanke for folk som bor i Trondheim og andre byer. Byvekstavtalene sikrer nemlig at vi får renere luft, tryggere sykkelveier, bedre kollektivtilbud, mindre klimagassutslipp og mindre kø. MDG vil styrke byvekstavtalene og satse videre på gange, sykkel, buss og tog. Fordelene dette gir gagner både mennesker og miljø i byene våre.

I Trondheim har vi høyest sykkelandel blant storbyene, takket være Miljøpakken og byvekstavtalen. Dette er bra for klima og for folkehelsa. For hver krone vi investerer i sykkelinfrastruktur får vi minst fire-fem kroner tilbake, ifølge Transportøkonomisk Institutt. Syklister er dessverre overrepresentert på ulykkesstatistikken i Trondheim, og det er derfor et stort behov for å bygge mer trygg sykkelvei. Vi får stadig flere syklister og 10 prosent av reisene i Trondheim skjer med sykkel. Vår ambisjon er at alle - liten som stor - skal oppleve at det føles trygt å sykle i byen vår. Skal vi få til det, må vi satse enda mer på sykkel og sykkelinfrastruktur i årene framover.

Kutt i byvekstavtalene vil hindre videre satsinger på kollektivsystemet i Trondheim. Vi har fortsatt mange flaskehalser for bussen, som gjør at tusenvis av busspassasjerer må stå i kø og bruke mer tid av dagen sin på å komme seg til jobb, skole og fritidsaktiviteter. Skal vi gi folk i byen vår gode alternativer til bil, må vi jobbe for å minske køene og kutte i prisen på kollektivtrafikk. Byvekstavtalen står sentralt for å få til dette.

Borten Moe mener også at varmekabler på bussholdeplasser bare er tull. Dette er tvert imot et viktig tiltak som sikrer universell utforming, og forhindrer fall og skade (hva koster et lårhalsbrudd?). Varmekabler på bussholdeplasser brukes på holdeplasser der det er vanskelig å brøyte fordi det er mye folk der hele tiden. Det er også økonomisk smart. Det koster mer å brøyte enn å bruke varmekabler, og vi tjener derfor inn investeringen ganske kjapt.

Vi er enige med Senterpartiet i at vi bør satse på fylkesveiene, og dette gjør også MDG i vårt alternativ til nasjonal transportplan. Vi styrker fylkesveiene med generelt tilskudd (+2 milliarder), mer penger til skred-, ras- og flomsikring (+5 milliarder) og styrking av gang- og sykkelveier langs fylkesvei (+4 milliarder) sammenlignet med regjeringa. Vi finner penger til dette ved å skrote flere motorveiprosjekter, som gir økt trafikk inn i byene og dermed mer kø, økte utslipp og som bygger ned matjord i stor skala.

I motsetning til Borten Moe og Sp mener vi i MDG at vi kan ha to tanker i hodet samtidig. Vi vil satse på veiene i distriktet, samtidig som vi gjør byen vår bedre å leve i. Det trenger ikke være enten eller.

Kommentarer til denne saken