Det svenske vindkraftselskapet Arise sitt ønske om å bygge vindkraft i Leksdal allmenning, i områder som strekker seg over Stjørdal, Selbu og Malvik. Prosjektet består foreløpig av 30 turbiner, men selskapet sier det kan bli flere. Anlegget vil beslaglegge omlag 30 kvadratkilometer og kreve 35 kilometer med ny vei.

Planene har skapt enorm motstand lokalt, med over 7.500 medlemmer i Facebook-gruppa “Nei til vindkraft i Stjørdal”. Det er ikke rart folk reagerer: Stjørdal kommunestyre vedtok i august 2019 nei til mer vindkraft på land i Trøndelag, etter at fylkestinget gjorde samme vedtak. Når ting blir vedtatt en måned før valget i 2019, men brytes nå, viser det at miljøløfter ikke er særlig viktig for de grå partiene.

Naturområdet som er aktuelt er et viktig frilufts-, jakt- og fiskeområde, og et viktig område for sårbare arter. Nettopp derfor har det vært aktuelt å gjør det til naturreservat. Men nå vil altså Statskog, Senterpartiet og Arbeiderpartiet åpne opp for nedbygging.

Trønderske kommuner har profilert seg på at vi allerede har krafta som batterifabrikken trenger. Vi er altså ikke avhengig av vindkraftanlegg bak veggen på batterifabrikken, på tross av hva både Arise og Statskog prøver å skape en forestilling om. Senterpartiet blir visst blendet av lovnadene fra Arise om store lokale fordeler, som flere arbeidsplasser, skatteinntekter til kommunen og oppdrag til næringslivet. Men når prosjektet er ferdig vil bare 5-6 driftsteknikere være ansatt ifølge selskapet selv. Er virkelig naturen vi er så glad i, ikke verdt mer?

Områdene i Vennafjellet og Litjfjellet er i dag eid av Statskog. Har Statskog glemt hvorfor de eksisterer? I Statskog sine vedtekter står det at “Det skal drives et aktivt naturvern og tas hensyn til friluftsinteresser. Ressursene skal utnyttes balansert, og fornybare ressurser skal tas vare på og utvikles videre.” Her mener MDG at Statskog sitt samarbeid om å eventuelt bygge ned naturarven i dette området vil være i strid med selskapets formål og vedtekter.

MDG mener vindkraft bør forbeholdes områder med eksisterende inngrep og infrastruktur, og at det ikke skal redusere områder med urørt preg eller andre natur- og friluftsliverdier. Urørt natur må aldri bygges ut. Derfor er det uaktuelt å bygge i vindkraft i Vennafjellet og Litjfjellet. Vi må begynne ta vare på naturen, og derfor vil MDG innføre en markalov som beskytter nærnaturen vår for slike inngrep.

Det er skuffende at Sp og Ap åpner opp for å bryte egne løfter etter knapt halvannet år. Det er verdt å huske på når vi nærmer oss stortingsvalget.