Trøndelag har en unik posisjon i Norge, og i verden. Vi har en lang og allsidig historie og har alltid tilpasset oss nye utfordringer. Vi har etablert oss med forskning i verdensklasse og et tilpasningsdyktig næringsliv som gir oss store muligheter i tiden som kommer. Vi er en viktig matprodusent, både til lands og til havs. Og ja, vi produserer til og med idrettsutøvere og fotballag i verdensklasse. Dette får vi til fordi vi er opptatt av å løfte blikket og mulighetene, og spille hverandre gode.

Nå i juni feirer vi i DNB 200 år som bank. Dette er også en historie som handler om å spille hverandre gode. Forløperen til det som vi i dag kjenner som DNB, Christiania Sparebank, ble etablert med formålet om å bekjempe fattigdom og være tilgjengelig for alle i samfunnet. Her i Trondheim har banken sett mange ulike former siden Trondhjems Haandverk og Industribank ble etablert i 1848. Historien er preget av oppkjøp og fusjoner, og siden 1848 har vi gått under ulike navn som både Bergen Bank, DNC, Vital, Postbanken og Gjensidige NOR – alle nå en del av DNB.

Alle oppkjøp og fusjoner har brakt kompetanse og medarbeidere inn i banken og som har bidratt til at vi nå er 700 personer som jobber i DNB i Trondheim, og som ønsker å bidra til den nødvendige fremtidige omstillingen. I Trondheim har vi som bank bidratt til å forme fremtiden ved å finansiere gode selskaper og gi råd til våre kunder. Vår nærhet til NTNU, Sintef og trøndersk næringslivs evne og unike talenter gir store muligheter til å skape banebrytende nyvinninger. Det nystartede Hydrogen Mem-Tech med sin teknologi som utvinner hydrogen fra naturgass, er et godt eksempel på at næringslivet er i stand til å omsette forskning til forretning, og å skape løsninger som verden trenger nå.

Dette gjør meg optimistisk for fremtiden, og denne optimismen opplever jeg også blant våre kunder. I en verden hvor digital sikkerhet er sårbart, har en annen av våre kunder, Signicat AS, utviklet en identitetsløsning som trygger handelen for både kunder og leverandører til over 600 bedrifter. Denne har sitt utspring i Trondheim, og er et vitnesbyrd på hvordan komplekse utfordringer kan bli løst på en innovativ måte.

Gode ideer trenger også kapital og kompetanse før de kan bli til virkelighet. I DNB har vi derfor satt oss som mål at vi skal finansiere, investere i og tilrettelegge for bærekraftige aktiviteter til en verdi av 1.500 milliarder kroner fram mot 2030. Men skal vi lykkes med å løse klimakrisen er det ikke nok å bare sikre kapital til næringslivet. Som bank skal vi også bidra ved å gi gode råd til våre kunder, tilby produkter som gjør det enklere å ta grønne valg og stille krav til at kunder beveger seg i riktig retning.

Vi har hjulpet norske kunder i 200 år og gjennom det vært en drivkraft i samfunnet. Gjennom en allsidig historie har vi alltid tilpasset oss store utfordringer. Samtidig har vi fokusert på løsningene og søkt å spille hverandre gode. DNB skal fortsette med dette de neste 200 årene, fordi vi trenger en bærekraftig fremtid for alle i Trøndelag.