For en stund siden var det et bryllup her i bygda. Til stede var ei tante - som er sykepleier her på sykehjemmet her - samt en søster som er sommervikar og ei bestemor som nå er oldemor.

Da bryllupet var ferdig var personalet tilbake i full stilling her på sykehjemmet mandagen etter bryllupet, mens bestemora måtte ta 10 dagers karantene.

Er det ikke likhet for loven her?

Bestemora - som går med krykker - er etter min mening mindre utsatt for smitte enn de to fra personalet, som kunne gå fritt mellom gjestene. Hvorfor ble ikke de ilagt karantene, men bare bestemora.

Når vi spør om svar på dette blir det enten pratet vekk eller vi får ikke svar i det hele tatt. Nå er det lite sannsynlig at det var smitte til stede fordi gjestene var stort sett lokale mennesker, men vi undres.

Enten burde alle vært ilagt karantene eller ingen. Vi forstår at det i disse sommertider er vanskelig å få tak i vikarer og at det kan være en grunn, eller vanskene har gjort at de har tatt en "spansk en", eller at det gjelder egne regler for personalet.

I alle tilfelle burde vi ha fått et klart svar. Kan en som har myndighet gi oss det?