Tidligere denne måneden tok flere ordførere i Flyplassalliansen til orde for at taxfree-ordningen er nødvendig for flyplassene i Distrikts-Norge. Ordførerne peker på at nedgangen i flytrafikken har rammet inntektene til Avinor, som under pandemien har vært avhengig av store statlige tilskudd.

Dette viser hvor sårbart finansieringssystemet til flyplassene er. Når vi nå etter hvert skal ta den normale hverdagen tilbake, er dette et godt tidspunkt for å finne en ny finansieringsmodell for Avinor, som ikke avhenger av salg av avgiftsfri alkohol på norske flyplasser.

Alkohol er en av de fremste årsakene til ikke-smittsomme sykdommer som for eksempel kreft, leversykdommer, hjerte- og karsykdommer og psykiske lidelser. Økningen av taxfreekvoten sommeren 2014 hadde en umiddelbar effekt på salget. Omsetningen i taxfreebutikkene og grensehandelen økte, mens Vinmonopolet opplevde redusert omsetning. Derfor er vi veldig glade for at kvoten er tilbake til 2014-nivå. Finansiering av distriktsflyplassene i Norge bør uansett ikke være finansiert av spritsalg.

Taxfree-ordningen truer Vinmonopolet fordi den flytter salget bort fra Polet. Vinmonopolet er et av våre viktigste alkoholpolitiske virkemidler for å begrense og forebygge alkoholrelaterte skader og dødsfall. Det er derfor viktig at Vinmonopolet ikke blir svekket. Jo større andel av alkohol som selges utenfor Vinmonopolet, jo svakere er Vinmonopolets beskyttende effekt på folkehelsen.

Fra et økonomisk perspektiv er taxfree-ordningen et skatteprivilegium for de få, samtidig som det er miljøfiendtlig. Ikke bare finansierer det flyreiser som bidrar til store klimautslipp, men det er også en ordning som er forbeholdt de som har råd til å reise. De som ikke har råd, blir ekskludert. Samtidig skader taxfree samfunnsøkonomien fordi det undergraver det norske skatte- og avgiftssystemet. Staten går hvert år glipp av 3,7 milliarder kroner i form av alkoholavgifter. Disse pengene går i stedet rett i lommen på store internasjonale selskaper.

Folkehelsehensyn, hensynet til Vinmonopolets særstilling og behovet for grønn omstilling taler alle for at taxfree-ordningen bør avvikles. Alternativt bør Vinmonopolet overta salget av alkohol på taxfree. Da kanaliseres salget til Polet, samtidig som forbrukerne sikres et ansvarlig alkoholsalg. Vinmonopolet har også garantert de samme inntektene til Avinor som andre leverandører, samt et overskudd.

Taxfree-ordningen er et tapsprosjekt. Samfunnet taper, folkehelsen taper og klimaet taper. Vi kan ikke fortsette å finansiere flyplasser ved subsidiering av helseskadelige produkter som undergraver våre nasjonale mål om å redusere alkoholskader.