Gå til sidens hovedinnhold

Stadige omkamper gjør boliger dyrere

Artikkelen er over 1 år gammel

I et ønske om å styre utviklingen av byen bidrar politikerne til det de ønsker å unngå. De er med på å redusere bygging, og å gjøre boligdrømmen mindre oppnåelig.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De fleste er enig i at utviklingen av en by skal være styrt og planlagt. Utfordringen er når de politiske signalene blir uklare, og når endringene i politikk og vedtak skaper usikkerhet. Det å utvikle et byggeprosjekt fra tomt til ferdig bygg tar tid. Når det nå skapes usikkerhet om hvorvidt man kan vektlegge kommunale vedtak og planer helt frem mot byggene er ferdig så øker dette risiko i planlegging av prosjekter for alle de involverte. Resultatet av uforutsigbarhet er gitt.

Færre vil ta initiativ til å utvikle prosjekter. Det hjelper lite å vedta intensjoner om flere boliger og billigere boliger, hvis man samtidig er med på å skape større usikkerhet i reguleringsarbeidet gjennom stadige omkamper. Disse forsøkene på å gjøre tilliten til offentlige vedtak om til en diskusjon om juridiske forpliktelser vil nemlig lede til at alle som bygger krever større profitt for å kompensere for at de ser at bygging i Trondheim innebærer en betydelig «omkampsrisiko».

Det er lett å skjønne frustrasjonen rundt tidligere vedtak man mener ikke burde vært gjort, og vi ser på Trondheim Øst at politikerne ønsker å utnytte sitt handlingsrom for å stoppe prosjekter så langt det er juridisk mulig. Samtidig skaper skift og endringer i planene for utvikling av byen en forskyving av verdier.

De uheldige prosjektene som har stolt på tidligere vedtak, og som ikke har klart å komme seg ut av politikernes nyopprettede «angrerett-sone» vil bli rammet, og vinnerne er de som har kommet så langt at de har spaden i jorden.

Spørsmålet man kan stille seg er om byens politikere skjønner at disse omkampene har betydning for mer enn bare prosjektene de eventuelt velger å stoppe. De bidrar til mindre bygging, et vanskeligere boligmarked for unge og høyere boligpriser.

Ansvarlighet er å ta ansvar for utviklingen av byen, men samtidig sikre at utvikling av boliger kan skje i forutsigbare rammer.

Kommentarer til denne saken