Gå til sidens hovedinnhold

Staten har ingen argumenter for oljevirksomheten om den ikke engang er lønnsom

 Ja, vi må vite om det lønner seg

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det brenner skikkelig under beina til tidligere Olje- og energiminister, og nåværende oljedirektør og nestleder i Senterpartiet, Ola Borten Moe.

Hva visste Borten Moe om oljeskandalen som ble rullet opp i forrige uke?

Skremmende hemmelighold

Borten Moe prøver seg på et langt og omstendelig forsvar av hvordan departementet han ledet undergravde systemet som skal hindre ulønnsomme oljeinvesteringer.

I realiteten er dette ganske enkelt: Stortinget burde selvsagt fått all tilgjengelig informasjon før de behandlet åpningen av Barentshavet sørøst for oljevirksomhet. Det fikk våre fremste folkevalgte ikke, fordi Borten Moes departement holdt oppdaterte tall om lønnsomhet hemmelig. Staten visste at oljeutvinning kan koste skattebetalerne milliarder, men valgte bevisst å føre Stortinget bak lyset.

Les også

Vi må vite om det lønner seg

Borten Moe avfeier det tidligere hemmeligholdte notatet med at det var et internt arbeidsnotat, men skriver samtidig at «det ville vært uproblematisk å legge frem en slik beregning». Det burde du virkelig gjort, Ola Borten Moe.

Hvorfor det ikke skjedde, kan leses i den rystende e-postvekslingen mellom Olje- og energidepartementet og Oljedirektoratet. Der fremgår det at departementet så på disse tallene som problematiske fordi de risikerte å «snakke ned» Barentshavet sørøst. Direktoratet ble instruert om at en verdivurdering «klart skal indikere at vi bør åpne». Og dersom den ikke gjør det, «så bør kostnadene (tas) ut».

Ubetydelige tall?

«Det sentrale spørsmålet her er om slike beregninger ville tilføre saken noe materielt nytt og annerledes», skriver Borten Moe. Svaret er ja.

Dette blir også bekreftet av blant annet SV og Venstre, som nå er klare på at de ville stemt mot en åpning for oljevirksomhet i dette området om de riktige tallene hadde blitt presentert for Stortinget.

For oljeutvinning også når det er ulønnsomt

Borten Moe prøver i sitt svar å stemple oss i miljøbevegelsen for å være imot olje også når den er lønnsom. Og akkurat det har oljedirektøren helt rett i, uten at det burde overraske noen. Når vi står midt i en klimakrise og verdens klimaforskere er samstemte om at vi allerede har funnet mer olje enn vi kan forbrenne, kan vi ikke fortsette å lete etter mer, selv om olja kan være lønnsom på kort sikt. For det oljeindustrien og Borten Moe liker å glemme er de enorme kostnadene klimaendringene påfører samfunnet, og de beløpene vil bare stige. Borten Moe og Olje- og energidepartementet representerer en skremmende og udemokratisk ukultur som ønsker oljeutvinning også når den ikke er lønnsom. De skyr ingen midler for at denne næringa skal få ture på, inkludert å lure Stortinget og folk i Norge.

Et eksempel på hvor dyrt denne ukulturen kan koste skattebetalerne er Equinor-skandalen i USA. Over 200 milliarder har blitt sløst bort fordi Olje- og energidepartementet i sitt eierskap i Equinor har hatt en slepphendt holdning om at olje alltid lønner seg, og at det derfor ikke er så farlig hva Equinor gjør i USA.

Vi vet nå at det ser bekmørkt ut for lønnsomheten i Barentshavet sørøst. Det blir nesten komisk når Borten Moe desperat prøver å fremstille Korpfjell-brønnen som en oljebrønn med svimlende potensial. Han unnlater å nevne at Equinor har boret mer eller mindre tørt i Barentshavet sørøst, og nå har gitt opp området.

Les også

Dette bør bli spikeren i kista for Ola Borten Moe som ny eventuell energiminister

En gjennomgang Filter Nyheter har gjort viser at oljeletingen i Barentshavet sørøst, som aldri burde ha skjedd, allerede har kostet Norge 1,2 milliarder. Vi er glade for at kontroll- og konstitusjonskomiteen er svært bekymret for at Stortinget fikk feil tall og nå vil komme til bunns i saken. Borten Moe og hans medsammensvorne må kalles inn til åpen høring i Stortinget.

Kommentarer til denne saken