Gå til sidens hovedinnhold

Staten lurer kommunen og politikerne om gigantanlegg. Igjen.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I lys av den heftige debatten om plassering av Ocean Space Centre (OSC) på Tyholt er det nedslående å registrere den handlingslammelse kommunen og dens politikere utviser i forhold til de feil og mangler som staten grunngir for lokaliseringen av slikt gigantanlegg - igjen.

I 2019 led Østmarkaskogen, et populært turområde rett ved Ladestien, samme skjebne da det ble regulert til et nasjonalt høysikkerhets «statsfengsel».

Les også

Kan Ocean Space Centre bygges på Tyholt?

Politikere flest gjør fullt offentlig knefall for staten ved full tillit til deres beslutninger, uten spørsmål, og kommunen opptrer som rene forsvarsadvokater for staten. Sist vist i debattinnlegg fra kommunen i Trønderdebatt 16. august, Kan Ocean Space Centre bygges på Tyholt?. Spørsmålet er feil.

Fraskrivning av meningsrett om lokasjonen burde i seg selv vært diskvalifiserende for behandling av reguleringssaken.

Enkeltsakene er ille nok, men fellesnevnerne for disse avslører en meget kritikkverdig statlig forvaltningspraksis som kanskje er av nasjonal dimensjon, i hvert fall Trondheimsk. Begrunnelsene i reguleringssakene er ikke bare så feil og mangelfulle at et vedtak vel ikke kan være gyldig, men også så tendensiøse at sakene skulle vært refusert lenge før de kom til politisk behandling.

Statens metode er kort sagt: Her er vi, her vil vi være og tomta er gratis. Prosessene tilpasses deretter. Blant annet etableres det sannheter à la: Alternative lokasjoner er vurdert, men det beste tomtealternativ er…. Denne nyttes så til å trumfe all diskusjon derom, lokalisering er utredet!

Politikerne er intet problem, de stoler fullt og helt på Staten som også sitter på pengesekken og enerett på sannheten. Ovenfor naboer og andre interesser handler det om å koste nærmiljøutfordringer m. v. under teppet og underkommunisere lenge nok til at det er for sent å snu.

Skulle det allikevel bli lokale problemer følges det opp med trusler à la. at anlegget kanskje ikke blir noe av, og så videre.

Prosessen for Østmarka finns i flere debattinnlegg bla. Trondheim kommune er fralurt indrefileten i Østmarkaskogen og Østmarka-anlegg på falske premisser i Adressa.

Ocean Space Centre er et fantastisk prosjekt og må ligge i Trondheim. Planene fra 2010 var selvfølgelig havnebasert. De viser i seg selv hva det dreier seg om, Norge og Trondheim som verdensledende på havromsteknologi og opplevelser derom. Dette vises også i de alternative skisser for Ladehammeren.

Det er sikkert utfordringer med alle lokasjoner, men det er vel nærmest en fallitterklæring om OSC selv ikke vil og/eller evner å bygge der de skal ha sitt levebrød, i, ved og på havet, men langt inne på tørt land.

I reguleringsplanen for Tyholt er den overordnede begrunnelse at «Det er vurdert flere plasseringer av OSC. Tyholt er valgt fordi det er svært gode grunnforhold her og en får en gjenbruk av deler av dagens bygningsmasse. I tillegg eier NTNU eiendommen». Som fremkommet i diverse media er kun det siste etterrettelig.

Faktum er at staten bestemte lokasjonsvalget i 2012 og instruerte ekstern kvalitetssikrer (EKS) til å akseptere Tyholt og ikke komme mer inn på alternativer, fra EKS-rapport i 2012:

«Alternativet med plassering i sin helhet på Nyhavna falt på grunn av for dårlige grunnforhold. Etter at løsningene for Nyhavna falt bort, ble derfor videre utredning rettet mot Tyholt.

Tomten på Tyholt gir muligheter for videreutvikling, og det er i følge kommunen ingen vesentlige reguleringsmessige forhold som tilsier at området ikke er egnet. Konklusjon: EKS er enig i at Marintek bør videreutvikles på Tyholt».

I 2021 får næringsministeren dette til å bli «Alternative konsepter og lokaliseringer av senteret har i den sammenheng (KS1) vært vurdert, før EKS endte opp med en anbefaling om lokalisering på Tyholt».

Det kan høres ut som det finns seriøse vurderinger fra utbygger som EKS så har vurdert, men ovenstående synes å være det hele. Kanskje ikke så rart da utbygger vel ikke hadde mye på papiret? Bortsett fra dette med grunnforholdene da.

Kommunens påstand om «egnetheten» er heller ikke ettergått, hva med langtidsperspektivet (hundre år)?

Kommunen tillegger i reguleringsplanen «det (OSC) bygger opp om kommunens mål om å være en internasjonalt anerkjent teknologi- og kunnskapsby». Debattinnlegget Kan Ocean Space Centre bygges på Tyholt? i Trønderdebatt 16 august av Ragna Fagerli, byplansjef i Trondheim kommune og Einar Aassved Hansen, byutviklingsdirektør i Trondheim stiller intet spørsmål om lokasjonen har noe å si for om OSC virkelig bygger opp om dette. Det burde vært viktigere enn å opptre som statens forsvarsadvokater for Tyholt.

Om OSC blir på Tyholt får vi vel mer et bassengsenter med en anerkjennelse begrenset til spesielle fagkretser.

Visjonen «verdensledende» må vel, utover kompetanse m. v., gjenspeiles i beliggenhet, senterdesign og rom for fremtiden. Et havnebasert anlegg vil være lett tilgjengelig, spesielt fra sjøsiden. Gratis internasjonal profilering og prikken over i-en for teknologihovedstaden som skal møte fjorden. Norge og byen kan ikke gi ifra seg en slik hundreårsmulighet til å etablere både et verdensledende senter og en internasjonal severdighet. Det samlet må være viktigst for plasseringen.

Det er mulig både staten, kommunen og politikerne har de beste intensjoner, men sett i samfunnsøkonomisk langtidsperspektiv for nasjonen og byens teknologi- og kunnskapsrykte vil Tyholt være å gå baklengs inn i framtida. Heldigvis har noen tunge fagpersoner tatt tak i saken med bred støtte.

Vi har tid til å snu. Det er statens mangelfulle utredninger som har ført til lokaliseringsdebatten ikke vi Trondheimere, vi har bare avslørt det.

Denne typen vedtak kan ikke bli stående og slik forvaltningspraksis må druknes i dyphavet.

Kommentarer til denne saken