Gå til sidens hovedinnhold

Staten må bli en enda sterkere tilrettelegger av næringsareal, SIVA må videreutvikles.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Venstre er pådriver for det grønne skiftet. Omstilt og ny industri krever tilrettelagt areal. I vårt distrikt deltok mange kommuner i kampen om å få lokalisert en ny batterifabrikk. Det er eksempler på prosesser det vil komme flere av etterhvert som Norge omstilles til grønn industri. Reguleringsprosesser er krevende, mange ulike hensyn må veies opp mot hverandre. Mange kommuner har ikke tilstrekkelige ressurser til å gjennomføre slike prosesser på en god måte på egenhånd.

Staten trenger virkemiddel for å legge til rette for næringsareal

Å legge til rette for næringsareal er en oppgave som i hovedsak gjennomføres av kommunene og private investorer. For private investorer er det betydelig risiko å legge til rette for næringsareal, noen ganger er risikoen så høy at gode næringsareal ikke blir utviklet. Et av virkemidlene staten kan bruke for å tilrettelegge for mer næringsareal er SIVA – selskapet for industrivekst. SIVA kan brukes mer aktivt som et redskap i det grønne skiftet når det gjelder utviklingen av nye areal for næringsutvikling.

For private investorer kan et videreutviklet SIVA være en viktig risikoavlaster som gjør at beslutninger om utbygging og investering i næringsareal blir gjennomført. I de senere år kan de se ut som SIVA har utviklet seg mer i retning av å legge til rette for inkubator og gründeraktivitet, det er vel og bra – men for at omstillingen til grønn industri skal lykkes trenger vi også mer næringsareal. Der mener jeg SIVA har en viktig rolle, og jeg mener det er viktig å skille ut SIVAs avdelinger for Industri og Eiendom slik at disse arbeidsområdene i større grad kan vies oppmerksomhet.

Skill ut og desentraliser SIVAs avdelinger for industri og eiendom

Staten trenger en eiendomsaktør som kan bistå kommuner i utbygging av næringsareal. Både med kompetanse, men også med økonomiske muskler der det kreves. Det grønne skiftet og industribyggingen knyttet til dette vil i stor grad vil foregå i distrikts-Norge. Viktige statlige kompetansearbeidsplasser bør være enda tettere på i de områdene som nye industrietableringer skal skje, det kan like gjerne være på Steinkjer som i Trondheim.

Kommentarer til denne saken