Statsforvalterens oppgave er ikke å sette lokaldemokratiet til side!

Lokaldemokratiet er her satt til side, lokale folk som ønsker å legge til rette for vekst og utvikling får ikke bidra, skriver Hallgeir Grøntvedt (Sp).

Lokaldemokratiet er her satt til side, lokale folk som ønsker å legge til rette for vekst og utvikling får ikke bidra, skriver Hallgeir Grøntvedt (Sp). Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.I Fosna-Folket nå nylig kunne vi lese om at Ørland kommune ble frarådt å omregulere og fradele en frittstående bolig fra et gårdsbruk fordi det ligger for langt unna skolen. Huset tilhører et gårdsbruk og fylkesvegen går mellom gården og huset det er snakk om. Verken kommunen eller fylkeskommunen ser noen problemer i å gjøre dette, men Statsforvalteren vil ikke ha spredt bebyggelse ser det ut for.

Tilsvarende sak så vi i Selbu for noen år siden, der Statens Vegvesen og Fylkesmannen hadde innsigelser til kommunens arealplan. Innsigelsene gikk bl.a. på avstand til skole, og krav til standard på gang- og sykkelveg.

Et annet eksempel er fra Frøya. Der ville en grunneier legge ut boligtomter for regulering og påfølgende salg, og der var avstanden 8 km til sentrum. Da forlangte Statens Vegvesen at det skulle bygges gang-og sykkelveg, og at kostnaden med dette måtte inkluderes i reguleringskostnadene for feltet. Dermed ble tomteprisen en god del høyere enn det grunneier forutså. Med spredt boligbygging utenfor bygdesentre blir også prisen en annen og prosjektet ble derfor mye dyrere enn først antatt.

Trondheim skal få en folkevekst på 50 000 fram mot 2050. Er det ikke bedre at kommunene rundt de store byene kan ta noe av denne veksten? Da må vi legge til rette for gode tjenester der folk vil bo.

Statsforvalteren griper oftere og oftere inn i lokale avgjørelser, enten det gjelder omdefinering av tomter til boligformål eller fritidsformål, eller krav om gang- og sykkelveg etter en og samme veileder uten å ta inn lokale hensyn og trafikale forhold. Argumentene er at det er for langt fra skole, eller tettstedsfunksjoner og at dette medfører mer bruk av bil. Dette er sentralisering i praksis. Lokaldemokratiet er her satt til side, lokale folk som ønsker å legge til rette for vekst og utvikling får ikke bidra. Så legger jeg også merke til at kritikken ikke bare kommer fra Sp, jeg ser at lokale høyrepolitikere også er imot dette, og da tør jeg minne om at det er deres egen regjering med Erna i spissen som har regien på denne byråkratiseringen og overkjøringen av lokaldemokratiet.

Senterpartiet mener at saker som dette skal avgjøres lokalt, så nært folk som mulig. Mange distriktskommuner er avhengig av å legge til rette for utvikling av sine grendesamfunn for å opprettholde bosetting, servicetilbud og arbeidsplasser basert på lokale ressurser. Uten rom for spredt boligbygging forsvinner fornyelsen av disse grendene og de blir gradvis avfolket. Spredt boligbygging må tillates, og lokale bestemmelser må være gjeldende og førende. Det er da vi lager gode tjenester – nær folk.

Send debattinnlegg her «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken